Stöd till lagtingsgrupperna

Principerna för fördelning av anslaget till lagtingsgrupperna för kansliändamål framgår av kanslikommissionens beslut innefattande nya regler för anslaget till lagtingsgruppernas disposition för kansliändamål.

Observera att de nuvarande reglerna för anslaget till lagtingsgruppernas disposition för kansliändamål gäller till och med den 31 mars 2021. 

I landskapets budget upptas årligen ett anslag att fördelas till lagtingsgrupperna för kansliändamål. Kanslikommissionen fördelar anslaget i enlighet med ovan angivna principer (se länk ovan).

Här hittar du de tidigare gällande regler för anslaget till lagtingsgruppernas disposition för kansliändamål.