Stöd till lagtingsgrupperna

Principerna för fördelning av anslaget till lagtingsgrupperna för kansliändamål framgår av kanslikommissionens beslut innefattande regler för anslaget till lagtingsgruppernas disposition för kansliändamål.

I landskapets budget upptas årligen ett anslag att fördelas till lagtingsgrupperna för kansliändamål. Kanslikommissionen fördelar anslaget i enlighet med ovan angivna principer (se länk ovan).

Här hittar du de tidigare gällande regler för anslaget till lagtingsgruppernas disposition för kansliändamål.