Allmänt om Åland

Åland är ett självstyrt, demilitariserat och enspråkigt svenskt landskap i Finland.

Åland består av mer än 6.700 öar och skär, och av dessa är 6.400 större än 3.000 m2. Den största av öarna är fasta Åland, vars yta utgör ungefär 70 procent av den totala landarealen. Omkring 90 procent av befolkningen är bosatt på fasta Åland.

Avstånden på fasta Åland är korta, och vägarna är bra. Från norr till söder sträcker sig Åland 50 km, och från öster till väster 45 km. Trots den begränsade arealen ryms det hela 912 km allmän väg på Åland.

Mer info finns på aland.ax.