Rikslagsböcker

Lagtingsbiblioteket

Lagtingets bibliotek är ett specialbibliotek i samhällsvetenskap och juridik. Förutom böcker om Ålands självstyrelse finns här också böcker om autonomier, folkrätt, förvaltning, lagstiftning, minoriteter, parlament, politik, statskunskap, Norden och EU.

Biblioteket betjänar i första hand lagtinget och landskapsförvaltningen men även utomstående i mån av möjlighet.

Delar av våra samlingar kan lånas hem. Referenslitteratur kan studeras på plats. Kontakta gärna biblioteket före besök om du vill vara säker på att en bok är tillgänglig för lån.

Lagtingets böcker finns katalogiserade i den åländska biblioteksdatabasen bibliotek.ax.

Ett urval av senast inköpt litteratur 2019 kan läsas här: Biblioteksnytt 2019

Biblioteksnytt 2018.

Lagtingshandlingar från 1979-1999 har skannats in. De hittas under fliken Lagtinget - Tidigare lagtingshandlingar eller genom att gå till Ärendesökning och klicka på länken Ärenden före 1999.

Finska riksdagens handlingar från 1990 och framåt hittas enklast här eduskunta.fi

Kontaktuppgifter, bibliotekarie

Öppettider   

OBS ! Lagtingsbiblioteket är stängt för besök till 1 juni. Det går bra att reservera böcker och hämta ut dem - kontakta biblioteket för mer info.

Måndag-torsdag 8.30 - 14.30, fredag 8.35-14.00

Om Du behöver använda biblioteket andra tider eller vid bibliotekariens frånvaro, vänligen kontakta lagtingets byråsekreterare eller informationsassistent.

Besöksadress

Självstyrelsegården, Ålands lagting, entréplanet