Rikslagsböcker

Lagtingsbiblioteket

Lagtingets bibliotek är ett specialbibliotek i samhällsvetenskap och juridik. Förutom böcker om Ålands självstyrelse finns här också böcker om autonomier, folkrätt, förvaltning, lagstiftning, minoriteter, parlament, politik, statskunskap, Norden och EU.

Biblioteket betjänar i första hand lagtinget och landskapsförvaltningen men även utomstående i mån av möjlighet.

Lagtingsbiblioteket är öppet för allmänheten. Välkommen!

Delar av våra samlingar kan lånas hem. Referenslitteratur kan studeras i vår studiesal. Kontakta gärna biblioteket före besök om du vill vara säker på att en bok är tillgänglig för lån.

Lagtingets böcker finns katalogiserade i den åländska biblioteksdatabasen bibliotek.ax.

Finska riksdagens handlingar från 1990 och framåt hittas enklast här eduskunta.fi

Lagtingsbiblioteket håller stängt på grund av renovering fram till hösten 2017.

Kontaktuppgifter, bibliotekarie

Om Du behöver använda biblioteket andra tider eller vid bibliotekariens frånvaro, vänligen kontakta lagtingets byråsekreterare eller informationsassistent.

Besöksadress

Självstyrelsegården, Ålands lagting, våning 5