Rikslagsböcker

Lagtingsbiblioteket

Semesterstängt 8 juli - 9 augusti

Lagtingets bibliotek är ett specialbibliotek i samhällsvetenskap och juridik. Förutom böcker om Ålands självstyrelse finns här också böcker om autonomier, folkrätt, förvaltning, lagstiftning, minoriteter, parlament, politik, statskunskap, Norden och EU.

Biblioteket betjänar i första hand lagtinget och landskapsförvaltningen men även utomstående i mån av möjlighet.

Delar av våra samlingar kan lånas hem. Referenslitteratur kan studeras på plats. Kontakta gärna biblioteket före besök om du vill vara säker på att en bok är tillgänglig för lån.

Lagtingets böcker finns katalogiserade i den åländska biblioteksdatabasen bibliotek.ax.

Ett urval av senast inköpt litteratur kan läsas här: Biblioteksnytt april 2024

Biblioteksnytt oktober 2023

Biblioteksnytt maj 2023

Lagtingshandlingar från 1922-1999 har skannats in. De hittas under fliken Lagtinget - Tidigare lagtingshandlingar eller genom att gå till Ärendesökning och klicka på länken Ärenden före 1999.

Kontaktuppgifter, bibliotekarie

Öppettider   

Måndag-torsdag 8.30 - 16, fredag 8.30-15.

Bibliotekarien lunchar mellan 12 och 13, biblioteket är då öppet men ingen service ges.

Besöksadress

Strandgatan 37, Självstyrelsegården, Ålands lagting, entréplanet

Registerbeskrivning gällande låntagarregister i enlighet artikel 30 i Europaparlamentets och rådets förordning 2016/679 av den 27.4.2016 om skyddet för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter.