Kalendern

Idag
 • 09:00
  Självstyrelsepolitiska nämnden
 • 13:00
  Kanslikommissionen
Måndag 23 april
 • 12:30
  Talmanskonferensen
 • 13:00
Tisdag 24 april
 • 10:00
  Lag-och kulturutskottet
Onsdag 25 april
 • 12:00
  Social- och miljöutskottet

Aktuella lag- och budgetförslag

Tidigare plenum

Plenum hålls i allmänhet måndagar och onsdagar kl. 13:00. Alla plenum med tillhörande protokoll och ljudinspelningar hittas i arkivet.

Nyheter