Val till lagtinget


Allmänt om lagtingsvalet

Lagtingets ledamöter utses genom omedelbara och hemliga val där rösträtten är allmän och lika för alla röstberättigade.

Lagtinget har enligt självstyrelselagen självt lagstiftningsbehörighet i fråga om val till lagtinget. Bestämmelserna om lagtingsval finns i Vallag för Åland (ÅFS 2019:45). 

Här kan du läsa mer om valet 

Det senaste valet

Det senaste lagtingsvalet hölls den 18 oktober 2015. Efter valet är sju grupper representerade i lagtinget. Här kan du läsa mera om lagtingsvalet.

Nästa lagtingsval hålls den 20 oktober 2019.

På ÅSUBs hemsida finns statistik om valen.

www.asub.ax

Andra val

Samtidigt med valen till lagtinget hålls valen till fullmäktige i de 16 åländska kommunerna. När det gäller val till riksdagen och EU-parlamentet samt vid presidentval går ålänningarna till valurnorna samtidigt som resten av landet.

Valdeltagande i val som hållits på Åland sedan 1979

Siffror och underlag i Excelformat finns att hämtas från ÅSUB.