Val till lagtinget


Allmänt om lagtingsvalet

Lagtingets ledamöter utses genom omedelbara och hemliga val där rösträtten är allmän och lika för alla röstberättigade.

Lagtinget har enligt självstyrelselagen självt lagstiftningsbehörighet i fråga om val till lagtinget. Bestämmelserna om lagtingsval finns i Vallag för Åland (ÅFS 2019:45). 

Här kan du läsa mer om valet 

Det senaste valet

Det senaste lagtingsvalet hölls den 15 oktober 2023. Efter valet är sex grupper representerade i lagtinget. Här kan du läsa mera om lagtingsvalet.

På ÅSUBs hemsida finns statistik om valen.

www.asub.ax

Andra val

Samtidigt med valen till lagtinget hålls valen till fullmäktige i de 16 åländska kommunerna. När det gäller val till riksdagen och EU-parlamentet samt vid presidentval går ålänningarna till valurnorna samtidigt som resten av landet.

Valdeltagande i val som hållits på Åland sedan 1979

Siffror och underlag i Excelformat finns att hämtas från ÅSUB.