Dokument

1 - 100 av totalt 6 106 dokument

Dokumentnamn Typ Lagtingsår
Lagtingets beslut 4/2020 Lagtingets beslut 2019-2020
Landskapsregeringens svar S 1/2019-2020 Landskapsregeringens svar 2019-2020
RP972019 Bilaga 2019-2020
Republikens presidents framställning 5/2019-2020 Republikens presidents framställning 2019-2020
Spörsmål 1/2019-2020 Spörsmål 2019-2020
Lagförslag 8/2019-2020 (parallelltext) Parallelltexter 2019-2020
Lagförslag 8/2019-2020 Lagförslag 2019-2020
FNU:s utlåtande 1/2019-2020 Bilaga 2019-2020
Lag- och kulturutskottets betänkande 4/2019-2020 Lag- och kulturutskottets betänkande 2019-2020
SJPN:s utlåtande 1/2019-2020 Bilaga 2019-2020
FNU:s utlåtande 1/2018-2019 Bilaga 2018-2019
FNU:s utlåtande 2019-2020 [RADERAD] Yttrande 2019-2020
Komplettering av framställning 8 november 2019 självstyrelselagen Bilaga 2019-2020
Riksdagens skrivelse komplettering Bilaga 2019-2020
Finans- och näringsutskottets betänkande 2/2019-2020 Finans- och näringsutskottets betänkande 2019-2020
Lagtingets beslut 1/2020 Lagtingets beslut 2019-2020
Lagtingets beslut 3/2020 Lagtingets beslut 2019-2020
Lagtingets beslut 2/2020 Lagtingets beslut 2019-2020
Ändringar i tredje tilläggsbudgeten för år 2019 Bilaga 2019-2020
Finans- och näringsutskottets betänkande 5/2019-2020 Finans- och näringsutskottets betänkande 2019-2020
Finans- och näringsutskottets betänkande 4/2019-2020 Finans- och näringsutskottets betänkande 2019-2020
Talmanskonferensens framställning 3/2019-2020 Talmanskonferensens framställning 2019-2020
Social- och miljöutskottets betänkande 3/2019-2020 Social- och miljöutskottets betänkande 2018-2019
Ålandsdelegationens utlåtande 13.5.2013 Bilaga 2019-2020
Budgetförslag 3/2019-2020 Budgetförslag 2019-2020
Budgetförslag 2/2019-2020 Budgetförslag 2019-2020
Landskapsregeringens svar RP 4/2019-2020 Landskapsregeringens svar 2019-2020
RP 320/2018 rd Bilaga 2019-2020
Redogörelse 1/2019-2020 Redogörelse 2019-2020
Redogörelse 1/2019-2020 Redogörelse 2019-2020
Lagförslag 7/2019-2020 (parallelltext) Parallelltexter 2019-2020
Lagtingets beslut 83/2019 Lagtingets beslut 2019-2020
Lagtingets beslut 82/2019 Lagtingets beslut 2019-2020
Lagtingets beslut 81/2019 Lagtingets beslut 2019-2020
Lagtingets beslut 80/2019 Lagtingets beslut 2019-2020
Lagtingets beslut 79/2019 Lagtingets beslut 2019-2020
Lagförslag 7/2019-2020 Lagförslag 2019-2020
Lagtingets beslut 78/2019 Lagtingets beslut 2019-2020
Lagtingets beslut 77/2019 Lagtingets beslut 2019-2020
Fnu0220192020 Bilaga 2019-2020
Talmanskonferensens framställning 2/2019-2020 Talmanskonferensens framställning 2019-2020
Social- och miljöutskottets betänkande 1/2019-2020 Social- och miljöutskottets betänkande 2019-2020
Talmanskonferensens framställning 1/2019-2020 Talmanskonferensens framställning 2019-2020
Lag- och kulturutskottets betänkande 2/2019-2020 Lag- och kulturutskottets betänkande 2019-2020
Lag- och kulturutskottets betänkande 3/2019-2020 Lag- och kulturutskottets betänkande 2019-2020
Ltl Stephan Toivonens reservation angående pensionsinkomstavdrag Reservation 2019-2020
Finans- och näringsutskottets betänkande 3/2019-2020 Finans- och näringsutskottets betänkande 2019-2020
Regeringsprogram M 1/2019-2020 Meddelande 2019-2020
Lagförslag 6/2019-2020 Lagförslag 2019-2020
Ltl Stephan Toivonens reservation gällande stöd för flyktingverksamhet Reservation 2019-2020
Ltl Stephan Toivonens reservation gällande understöd till ekonomiskt utsatta grupper Reservation 2019-2020
Ltl Stephan Toivonens reservation gällande budgeterat resultat Reservation 2019-2020
Ltl Stephan Toivonens reservation gällande Hbtqia-utbildning Reservation 2019-2020
Ltl Stephan Toivonens reservation gällande strykande av medel för skatteavdrag Reservation 2019-2020
Ltl John Holmbergs och ltl Stephan Toivonens reservation gällande ändringar i betänkandets allmänna motiveringar Reservation 2019-2020
Ltl John Holmbergs och Henrik Löthmans reservation gällande kommunutredarresurser Reservation 2019-2020
Ltl John Holmbergs och Ltl Stephan Toivonens reservation gällande ny kommunstruktur Reservation 2019-2020
Finans- och näringsutskottets betänkande 2/2019-2020 [RADERAD] Finans- och näringsutskottets betänkande 2019-2020
Talmannens meddelande om lantrådskandidat Övrigt 2019-2020
Lagförslag 6/2019-2020 (parallelltext) Parallelltexter 2019-2020
Lagtingets beslut 75/2019 Lagtingets beslut 2018-2019
Lagtingets beslut 76/2019 Lagtingets beslut 2019-2020
Landskapsregeringens svar RP 3/2019-2020 Landskapsregeringens svar 2019-2020
Lag- och kulturutskottets betänkande 1/2019-2020 Lag- och kulturutskottets betänkande 2019-2020
Lagförslag 5/2019-2020 (parallelltext) Parallelltexter 2019-2020
Lagförslag 5/2019-2020 Lagförslag 2019-2020
Landskapsregeringens svar RP 2/2019-2020 Landskapsregeringens svar 2019-2020
Social- och miljöutskottets betänkande 2/2019-2020 Social- och miljöutskottets betänkande 2019-2020
Förslag till statsrådets förordning Bilaga 2019-2020
Avtal om främjande av internationellt arktiskt forskningssamarbete .pdf Bilaga 2019-2020
Förordning M318.pdf Bilaga 2019-2020
M318 Agreement.pdf Bilaga 2019-2020
Regeringens proposition till riksdagen Bilaga 2019-2020
Budgetmotion 10/2019-2020 Budgetmotion 2019-2020
Budgetmotion 9/2019-2020 Budgetmotion 2019-2020
Budgetmotion 8/2019-2020 Budgetmotion 2019-2020
Riksdagens svar RSv 259/2018 rd Bilaga 2019-2020
Republikens presidents framställning 4/2019-2020 Republikens presidents framställning 2019-2020
Republikens presidents framställning 3/2019-2020 Republikens presidents framställning 2019-2020
Republikens presidents framställning 2/2019-2020 Republikens presidents framställning 2019-2020
Republikens presidents framställning 1/2019-2020 Republikens presidents framställning 2019-2020
Budgetmotion 5/2019-2020 Budgetmotion 2019-2020
Budgetmotion 7/2019-2020 Budgetmotion 2019-2020
Budgetmotion 6/2019-2020 Budgetmotion 2019-2020
Budgetmotion 4/2019-2020 Budgetmotion 2019-2020
Budgetmotion 3/2019-2020 Budgetmotion 2019-2020
Betänkande GrUB 12/2018 rd Bilaga 2019-2020
Riksdagens svar RSv 259/2018 rd Bilaga 2019-2020
Budgetmotion 2/2019-2020 Budgetmotion 2019-2020
Budgetmotion 1/2019-2020 Budgetmotion 2019-2020
Finans- och näringsutskottets betänkande 1/2019-2020 Finans- och näringsutskottets betänkande 2019-2020
Förslag till Ålands budget för år 2020 (PDF) Bilaga 2019-2020
Budgetförslag 1/2019-2020 Budgetförslag 2019-2020
Förslag till Ålands budget för år 2020 (slutlig 23.10.2019) Bilaga 2019-2020
Lagförslag 1/2019-2020 (parallelltext) Parallelltexter 2019-2020
Lagförslag 3/2019-2020 (parallelltext) Parallelltexter 2019-2020
Lagförslag 4/2019-2020 (parallelltext) Parallelltexter 2019-2020
Lagförslag 4/2019-2020 Lagförslag 2019-2020
Lagtingets beslut 74/2019 Lagtingets beslut 2018-2019
Lagförslag 3/2019-2020 Lagförslag 2019-2020