Dokument

1 - 100 av totalt 7 890 dokument

Dokumentnamn Lagtingsår
Landskapsregeringens svar RP 1/2023-2024 2023-2024
Lagförslag 3/2023-2024 2023-2024
Lagförslag 2/2023-2024 (parallelltext) 2023-2024
Lagförslag 2/2023-2024 2023-2024
Republikens presidents framställning 1/2023-2024 2023-2024
Budgetmotion 3/2023-2024 Ingen fullmakt för upphandling av totalentreprenad för Norra linjen och Jurmolinjen 2023-2024
Budgetmotion 2/2023-2024 Inget anslag för inledande förstudie gällande bro över Prästösund 2023-2024
General Regulations of the Universal Postal Union General Regulations of the Universal Postal Union 2023-2024
Constitution of the Universal Postal Union Constitution of the Universal Postal Union 2023-2024
Constitution of the Universal Postal Union Constitution of the Universal Postal Union 2023-2024
Statsrådets förordning om Världspostkonventionen och om några andra avtal Statsrådets förordning om Världspostkonventionen och om några andra avtal 2023-2024
Republikens presidents framställning 1/2023-2024 2023-2024
Budgetmotion 1/2023-2024 Ingen fullmakt för 15-årig totalentreprenad 2023-2024
Budgetmotion 1/2022-2023 2023-2024
Budgetförslag 1/2023-2024 2023-2024
Budgetförslag 2024 pdf 2023-2024
Lagförslag 1/2023-2024 (parallelltext) 2023-2024
Lagförslag 1/2023-2024 2023-2024
Lagtingets beslut 90/2023 2022-2023
Lagtingets beslut 89/2023 2022-2023
Lagtingets beslut 88/2023 2022-2023
Lagtingets beslut 94/2023 2022-2023
Lagtingets beslut 93/2023 2022-2023
Lagtingets beslut 92/2023 2022-2023
Lagtingets beslut 91/2023 2022-2023
Lagtingets beslut 87/2023 2022-2023
Lagtingets beslut 86/2023 2022-2023
Lagtingets beslut 85/2023 2022-2023
Lagtingets beslut 84/2023 2022-2023
Lagtingets beslut 83/2023 2022-2023
Lagtingets beslut 82/2023 2022-2023
Lagtingets beslut 81/2023 2022-2023
Lagtingets beslut 80/2023 2022-2023
Lagtingets beslut 79/2023 2022-2023
Lagtingets beslut 78/2023 2022-2023
Lagtingets beslut 77/2023 2022-2023
Lagtingets beslut 76/2023 2022-2023
Lagtingets beslut 75/2023 2022-2023
Lagtingets beslut 74/2023 2022-2023
Lagtingets beslut 73/2023 2022-2023
Lagtingets beslut 72/2023 2022-2023
Lagtingets beslut 71/2023 2022-2023
Lagtingets beslut 70/2023 2022-2023
Lagtingets beslut 69/2023 2022-2023
Lagtingets beslut 68/2023 2022-2023
Lagtingets beslut 67/2023 2022-2023
Lagtingets beslut 66/2023 2022-2023
Självstyrelsepolitiska nämnden SJPN 2/2022-2023 Självstyrelsepolitiska nämnden SJPN 2/2022-2023 2022-2023
Självstyrelsepolitiska nämnden SJPN 1/2022-2023 2022-2023
Social- och miljöutskottets betänkande 17/2022-2023 2022-2023
Finans- och näringsutskottets betänkande 32/2022-2023 2021-2022
Ltl Nina Fellmans reservation gällande landskapslag om Ålands pensionsfond LF 37/2022-2023 Ltl Nina Fellmans reservation gällande landskapslag om Ålands pensionsfond LF 37/2022-2023 2022-2023
Finans- och näringsutskottets betänkande 31/2022-2023 2022-2023
Finans- och näringsutskottets betänkande 29/2022-2023 2022-2023
Finans- och näringsutskottets betänkande 30/2022-2023 2022-2023
Lag- och kulturutskottets betänkande 20/2022-2023 2022-2023
Lag- och kulturutskottets betänkande 19/2022-2023 2022-2023
Lag- och kulturutskottets betänkande 18/2022-2023 2022-2023
Lag- och kulturutskottets betänkande 17/2022-2023 2022-2023
Lag- och kulturutskottets betänkande 16/2022-2023 2022-2023
Finans- och näringsutskottets betänkande 28/2022-2023 2022-2023
Finans- och näringsutskottets betänkande 27/2022-2023 2022-2023
Ltl John Holmbergs m.fl. reservation gällande ett finanspolitiskt ramverk Ltl John Holmbergs m.fl. reservation gällande ett finanspolitiskt ramverk 2022-2023
Finans- och näringsutskottets betänkande 26/2022-2023 2022-2023
Social- och miljöutskottets betänkande 16/2022-2023 2022-2023
Talmanskonferensens framställning 4/2022-2023 2022-2023
Landskapsregeringens kompletterande svar 7/2022-2023 Landskapsregeringens kompletterande svar 7/2022-2023 2022-2023
Finans- och näringsutskottets betänkande 25/2022-2023 2022-2023
Skriftlig fråga 29/2022-2023 2022-2023
Lagförslag 41/2022-2023 (parallelltext) 2022-2023
Lagförslag 41/2022-2023 2022-2023
Lagförslag 40/2022-2023 (parallelltext) 2022-2023
Lagförslag 40/2022-2023 2022-2023
Lagförslag 39/2022-2023 2022-2023
Lagförslag 38/2022-2023 (parallelltext) 2022-2023
Lagförslag 38/2022-2023 2022-2023
Lag- och kulturutskottets betänkande 15/2022-2023 2022-2023
Lag- och kulturutskottets betänkande 14/2022-2023 2022-2023
Lag- och kulturutskottets betänkande 13/2022-2023 2022-2023
Äldrepolitiskt program 2023-2023 Äldrepolitiskt program 2023-2023 2022-2023
Meddelande 6/2022-2023 2022-2023
Skriftlig fråga 28/2022-2023 2022-2023
Skriftlig fråga 27/2022-2023 2022-2023
Skriftlig fråga 26/2022-2023 2022-2023
Lagförslag 37/2022-2023 (parallelltext) 2022-2023
Lagförslag 37/2022-2023 2022-2023
Lagförslag 36/2022-2023 (parallelltext) 2022-2023
Lagförslag 36/2022-2023 2022-2023
Landskapsregeringens svar RP 7/2022-2023 2022-2023
Landskapsregeringens svar RP 6/2022-2023 2022-2023
Åtgärdspaket 2023-2025 för att främja fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor i linje med målsättningarna i Folkhälsostrategi för Åland 2023-2030 Åtgärdspaket 2023-2025 för att främja fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor i linje med målsättningarna i Folkhälsostrategi för Åland 2023-2030 2022-2023
Bilaga 2 Indikatorer som ska följas vid uppföljning av Folkhälsostrategi för Åland 2023-2030 Bilaga 2 Indikatorer som ska följas vid uppföljning av Folkhälsostrategi för Åland 2023-2030 2022-2023
Bilaga 1 Statistikbilaga till Folkhälsostrategi för Åland 2023-2030 Bilaga 1 Statistikbilaga till Folkhälsostrategi för Åland 2023-2030 2022-2023
Folkhälsostrategi för Åland 2023-2030 Folkhälsostrategi för Åland 2023-2030 2022-2023
Meddelande 5/2022-2023 2022-2023
Ltl John Holmbergs m.fl. reservation gällande gällande Redogörelse över årsredovisningen per 31.12.2022 Ltl John Holmbergs reservation gällande gällande Redogörelse över årsredovisningen per 31.12.2022 2022-2023
Finans- och näringsutskottets betänkande 24/2022-2023 2022-2023
Social- och miljöutskottets betänkande 15/2022-2023 2022-2023
Social- och miljöutskottets betänkande 14/2022-2023 2022-2023
CONSIDERATION AND ADOPTION OF PROPOSED AMENDMENTS TO THE CONVENTION CONSIDERATION AND ADOPTION OF PROPOSED AMENDMENTS TO THE CONVENTION 2022-2023