Dokument

1 - 100 av totalt 6 369 dokument

Dokumentnamn Lagtingsår
Åtgärdsmotion 14/2019-2020 2019-2020
Lagtingsledamöterna Nina Fellman och Stephan Toivonens reservation 2019-2020
Finans- och näringsutskottets betänkande 21/2019-2020 2019-2020
Skriftlig fråga 9/2019-2020 2019-2020
Lagförslag 40/2019-2020 (parallelltext) 2019-2020
Lagförslag 40/2019-2020 2019-2020
Lag- och kulturutskottets betänkande 22/2019-2020 2019-2020
Skriftlig fråga 8/2019-2020 2019-2020
Social- och miljöutskottets betänkande 12/2019-2020 2019-2020
Social- och miljöutskottets betänkande 11/2019-2020 2019-2020
Social- och miljöutskottets betänkande 10/2019-2020 2019-2020
Lagtingets beslut 67/2020 2019-2020
Lagtingets beslut 66/2020 2019-2020
Lagtingets beslut 65/2020 2019-2020
Lagtingets beslut 64/2020 2019-2020
Nordiska rådets berättelse 1/2019-2020 2019-2020
Lagförslag 39/2019-2020 2019-2020
Skriftlig fråga 7/2019-2020 2019-2020
Lag- och kulturutskottets betänkande 21/2019-2020 2019-2020
Lagförslag 38/2019-2020 (parallelltext) 2019-2020
Lagförslag 38/2019-2020 2019-2020
Lagförslag 37/2019-2020 (parallelltext) 2019-2020
Lagförslag 37/2019-2020 2019-2020
Budgetmotion 28/2019-2020 Pandemins följdverkningar för barn och unga 2019-2020
Budgetmotion 26/2019-2020 Kontakter och närvaro i Helsingfors 2019-2020
Budgetmotion 35/2019-2020 Nollbudgetering 2019-2020
Budgetmotion 34/2019-2020 Satsningar inom digitalisering, näringslivsutveckling, utbildnings- och innovationsprojekt 2019-2020
Budgetmotion 33/2019-2020 Plan för återhämtning 2019-2020
Budgetmotion 32/2019-2020 Digitalisering 2019-2020
Budgetmotion 31/2019-2020 Landskapets ekonomiska läge och likviditetssituation 2019-2020
Budgetmotion 30/2019-2020 Ekonomiskt ansvar 2019-2020
Budgetmotion 29/2019-2020 Landskapets ekonomiska läge och likviditetssituation 2019-2020
Budgetmotion 27/2019-2020 Konkurrensutsättning skapar möjligheter för nya och etablerade företagare 2019-2020
Budgetmotion 25/2019-2020 Särskilda bidrag 2019-2020
Budgetmotion 24/2019-2020 EU:s återhämtningsfond, Coronafonden 2019-2020
Budgetmotion 23/2019-2020 Åtgärder i enlighet med utvecklings- och hållbarhetsagendan 2019-2020
Budgetmotion 22/2019-2020 Coronapandemins följdverkningar 2019-2020
Budgetmotion 21/2019-2020 Storsatsning på utbildning och förlängd läroplikt 2019-2020
Budgetmotion 20/2019-2020 Stärkt närvaro i Helsingfors 2019-2020
Budgetmotion 19/2019-2020 Akutinsatser utan lönedumpning 2019-2020
Budgetmotion 18/2019-2020 Långsiktig inte kortfristig, finanspolitik 2019-2020
Lagförslag 36/2019-2020 2019-2020
Lagförslag 35/2019-2020 (parallelltext) 2019-2020
Lagförslag 35/2019-2020 2019-2020
Finans- och näringsutskottets betänkande 20/2019-2020 2019-2020
Komplettering av förslaget till fjärde tilläggsbudget för år 2020 2019-2020
Budgetförslag 6/2019-2020 2019-2020
Talmanskonferensens framställning 4/2019-2020 2019-2020
Skriftlig fråga 6/2019-2020 2019-2020
Skriftlig fråga 5/2019-2020 2019-2020
Lag- och kulturutskottets betänkande 20/2019-2020 2019-2020
Finans- och näringsutskottets betänkande 19/2019-2020 2019-2020
Finans- och näringsutskottets betänkande 18/2019-2020 2019-2020
Lagförslag 34/2019-2020 (parallelltext) 2019-2020
Lagförslag 34/2019-2020 2019-2020
Lag- och kulturutskottets betänkande 19/2019-2020 2019-2020
Lag- och kulturutskottets betänkande 18/2019-2020 2019-2020
Lag- och kulturutskottets betänkande 17/2019-2020 2019-2020
Lag- och kulturutskottets betänkande 16/2019-2020 2019-2020
Lag- och kulturutskottets betänkande 15/2019-2020 2019-2020
Åtgärdsmotion 13/2019-2020 2019-2020
Skriftlig fråga 4/2019-2020 2019-2020
Talmanskonferensens framställning 1/2019-2020 2019-2020
Lagtingets beslut 63/2020 2019-2020
Lagtingets beslut 62/2020 2019-2020
Lagtingets beslut 61/2020 2019-2020
Lagtingets beslut 60/2020 2019-2020
Lagtingets beslut 59/2020 2019-2020
Lagtingets beslut 58/2020 2019-2020
Lagtingets beslut 57/2020 2019-2020
Lagtingets beslut 56/2020 2019-2020
Lagtingets beslut 55/2020 2019-2020
Lagtingets beslut 54/2020 2019-2020
Lagtingets beslut 53/2020 2019-2020
Lagtingets beslut 52/2020 2019-2020
Lagtingets beslut 51/2020 2019-2020
Åtgärdsmotion 12/2019-2020 2019-2020
Medborgarinitiativ 2/2019-2020 2019-2020
Lag- och kulturutskottets betänkande 14/2019-2020 2019-2020
Finans- och näringsutskottets betänkande 17/2019-2020 2019-2020
Lagförslag 33/2019-2020 (parallelltext) 2019-2020
Lagförslag 33/2019-2020 2019-2020
Lagförslag 32/2019-2020 2019-2020
Lagförslag 31/2019-2020 2019-2020
Lagförslag 31/2019-2020 (parallelltext) 2019-2020
Lagförslag 30/2019-2020 (parallelltext) 2019-2020
Lagförslag 30/2019-2020 2019-2020
Lagförslag 29/2019-2020 (parallelltext) 2019-2020
Lagförslag 29/2019-2020 2019-2020
Årsredovisning 2019 2019-2020
Talmanskonferensens framställning 3/2019-2020 2019-2020
Redogörelse 3/2019-2020 2019-2020
Lagförslag 28/2019-2020 (parallelltext) 2019-2020
Lagförslag 28/2019-2020 2019-2020
Lagförslag 27/2019-2020 2019-2020
Social- och miljöutskottets betänkande 9/2019-2020 2019-2020
Effektivitetsrevision av ekonomi- och löneprocesser inom ÅHS 2019-2020
Lagförslag 26/2019-2020 (parallelltext) 2019-2020
Lagförslag 26/2019-2020 2019-2020
Lagförslag 25/2019-2020 (parallelltext) 2019-2020