Dokument

1 - 100 av totalt 7 236 dokument

Dokumentnamn Lagtingsår
Skriftlig fråga 23/2021-2022 2021-2022
Skriftlig fråga 22/2021-2022 2021-2022
Svar 1/2021-2022-s Svar 1/2021-2022-s 2021-2022
Spörsmål 1/2021-2022 2021-2022
Lagtingets beslut 33/2022 2021-2022
Lagtingets beslut 32/2022 2021-2022
Lagtingets beslut 31/2022 2021-2022
Landskapsregeringens svar RP 6/2021-2022 2021-2022
Skriftlig fråga 21/2021-2022 2021-2022
RP320212022bilaga3 2021-2022
RP220212022bilaga2 2021-2022
RP1020212022bilaga1 2021-2022
RP1120212022bilaga2 2021-2022
Rp1120212022bilaga1 2021-2022
Republikens presidents framställning 11/2021-2022 2021-2022
Republikens presidents framställning 10/2021-2022 2021-2022
Landskapsregeringens svar GR 1/2021-2022 2021-2022
Landskapsregeringens svar RP 5/2021-2022 2021-2022
Landskapsregeringens svar RP 9/2021-2022 2021-2022
Åtgärdsmotion 14/2021-2022 2021-2022
Ltl John Holmbergs m.fl. reservation gällande Allmänna motiveringen Ltl John Holmbergs m.fl. reservation gällande Allmänna motiveringen 2021-2022
Ltl John Holmbergs reservation gällande Kommuner i limbo Ltl John Holmbergs reservation gällande Kommuner i limbo 2021-2022
Finans- och näringsutskottets betänkande 13/2021-2022 2021-2022
Ltl John Holmbergs m.fl. reservation gällande moment 71500 stöd för byggnadsrelaterade åtgärder Ltl John Holmbergs m.fl. reservation gällande moment 71500 stöd för byggnadsrelaterade åtgärder 2021-2022
Ltl Stephan Toivonens reservation gällande moment 70010 Infrastrukturavdelningens allmänna förvaltning, verksamheten Ltl Stephan Toivonens reservation gällande moment 70010 Infrastrukturavdelningens allmänna förvaltning, verksamheten 2021-2022
Ltl Stephan Toivonens reservation gällande moment 70010 Infrastrukturavdelningens allmänna förvaltning, verksamheten Ltl Stephan Toivonens reservation gällande moment 70010 Infrastrukturavdelningens allmänna förvaltning, verksamheten 2021-2022
Ltl Nina Fellmans reservation gällande en helhetsreform för kommunerna Ltl Nina Fellmans reservation gällande en helhetsreform för kommunerna 2021-2022
Ltl Nina Fellmans m.fl. reservation gällande 4 miljoner för Fedjefjord Ltl Nina Fellmans m.fl. reservation gällande 4 miljoner för Fedjefjord 2021-2022
Ltl Nina Fellmans reservation gällande helhetsplan före fullmakt på 60 miljoner Ltl Nina Fellmans reservation gällande helhetsplan före fullmakt på 60 miljoner 2021-2022
Ltl Jörgen Strand m.fl. reservation gällande allmänna motiveringen Ltl Jörgen Strand m.fl. reservation gällande allmänna motiveringen 2021-2022
Ltl John Holmbergs reservation gällande den Allmänna motiveringen Ltl John Holmbergs reservation gällande den Allmänna motiveringen 2021-2022
Ltl John Holmbergs reservation gällande 21500 Kommunikationsverksamhet Ltl John Holmbergs reservation gällande 21500 Kommunikationsverksamhet 2021-2022
Ltl John Holmbergs reservation gällande 21200 Utgifter för digitalisering och informationsteknologi Ltl John Holmbergs reservation gällande 21200 Utgifter för digitalisering och informationsteknologi 2021-2022
Finans- och näringsutskottets betänkande 15/2021-2022 2021-2022
Finans- och näringsutskottets betänkande 14/2021-2022 2021-2022
Lagtingets beslut 30/2022 2021-2022
Lagtingets beslut 29/2022 2021-2022
Lagtingets beslut 28/2022 2021-2022
Lagtingets beslut 26/2022 2021-2022
Lagtingets beslut 27/2022 2021-2022
Ltl Ingrid Zettermans kläm gällande LF 15/2021-2022 Ltl Ingrid Zettermans kläm gällande LF 15/2021-2022 2021-2022
Landskapsregeringens svar RB 1/2021-2022 2021-2022
Årsredovisningen 2021 2021-2022
Redogörelse över årsredovisningen 2/2021-2022 Redogörelse över årsredovisningen 2/2021-2022 2021-2022
Skriftlig fråga 20/2021-2022 Skriftlig fråga 20/2021-2022 2021-2022
Skriftlig fråga 19/2021-2022 2021-2022
Skriftlig fråga 18/2021-2022 2021-2022
Lag- och kulturutskottets betänkande 11/2021-2022 2021-2022
Lag- och kulturutskottets betänkande 12/2021-2022 2021-2022
Social- och miljöutskottets betänkande 4/2021-2022 2021-2022
Lagtingets beslut 25/2022 2021-2022
Lagtingets beslut 24/2022 2021-2022
Budgetmotion 64/2021-2022 Landskapsregeringen behöver en kommunikationsstrategi 2021-2022
Budgetmotion 63/2021-2022 Konsekvensanalyser nödvändiga innan beslut fattas om trafiklösningar för skärgården 2021-2022
Budgetmotion 62/2021-2022 Decentraliserade arbetsprocesser gällande storskalig vindkraft 2021-2022
Budgetmotion 61/2021-2022 Frågetecken kring obudgeterade kostnader för inköp av M/S Fedjefjord 2021-2022
Budgetmotion 60/2021-2022 Helhetsbild av aktuella landskapsgarantier 2021-2022
Budgetmotion 59/2021-2022 Ålänningens eget val 2021-2022
Budgetmotion 58/2021-2022 Mandat om landskapsandelar 2021-2022
Budgetmotion 57/2021-2022 Konsekvenserna av omplanerade infrastrukturinvesteringar 2021-2022
Budgetmotion 56/2021-2022 Ärlighet i fråga om den ekonomiska situationen 2021-2022
Budgetmotion 55/2021-2022 Havererad skärgårdstrafik 2021-2022
Budgetmotion 54/2021-2022 Skapa en helhet för hushållens energiförsörjning och produktion 2021-2022
Budgetmotion 53/2021-2022 Kostnader för sjötrafik 2021-2022
Budgetmotion 52/2021-2022 Infrastrukturavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet 2021-2022
Budgetmotion 51/2021-2022 Budgetdisciplin och rambudgetering 2021-2022
Budgetmotion 50/2021-2022 Högre priser drabbar fler än jordbrukarna 2021-2022
Budgetmotion 49/2021-2022 Helhetsreform för kommunerna 2021-2022
Budgetmotion 48/2021-2022 Minskade utsläpp inom jordbruket 2021-2022
Budgetmotion 47/2021-2022 4 miljoner ska räcka till Fedjefjord 2021-2022
Budgetmotion 46/2021-2022 Hållbar helhet för skärgårdstrafiken 2021-2022
Budgetmotion 45/2021-2022 Kommuner i limbo 2021-2022
Budgetmotion 44/2021-2022 Inga anställda mjukvaruutvecklare 2021-2022
Lagförslag 19/2021-2022 (parallelltext) 2021-2022
Lagförslag 19/2021-2022 2021-2022
Lag- och kulturutskottets betänkande 10/2021-2022 2021-2022
Kläm gällande LF 12/2021-2022 2021-2022
Åtgärdsmotion 13/2021-2022 2021-2022
Skriftlig fråga 17/2021-2022 2021-2022
Skriftlig fråga 16/2021-2022 2021-2022
Budgetförslag 4/2021-2022 2021-2022
Lagförslag 18/2021-2022 2021-2022
Republikens presidents framställning 9/2021-2022 2021-2022
Lagförslag 17/2021-2022 2021-2022
Bilaga 1 Statsrådets förordning Bilaga 1 Statsrådets förordning 2021-2022
Multilateral avtal M344 Multilateral avtal M344 2021-2022
Kommunikationsministeriets promemoria bilaga 2 Kommunikationsministeriets promemoria bilaga 2 2021-2022
Republikens presidents framställning 7/2021-2022 2021-2022
Proposition RP 15/2022 rd Proposition RP 15/2022 rd 2021-2022
Republikens presidents framställning 8/2021-2022 2021-2022
Proposition RP 16/2022 rd Proposition RP 16/2022 rd 2021-2022
Republikens presidents framställning 6/2021-2022 2021-2022
Proposition RP 6/2022 rd Proposition RP 6/2022 rd 2021-2022
Åtgärdsmotion 12/2021-2022 2021-2022
Finans- och näringsutskottets betänkande 12/2021-2022 2021-2022
Lagförslag 16/2021-2022 (parallelltext) 2021-2022
Lagförslag 16/2021-2022 2021-2022
Självstyrelsepolitiska nämndens betänkande 2/2021-2022 Självstyrelsepolitiska nämndens betänkande 2/2021-2022 2021-2022
Lag- och kulturutskottets betänkande 9/2021-2022 2021-2022
Åtgärdsmotion 11/2021-2022 2021-2022