Dokument

1 - 100 av totalt 6 719 dokument

Dokumentnamn Lagtingsår
Social- och miljöutskottets betänkande 9/2020-2021 2020-2021
Statsrådets förordning om det multilaterala avtalet RID 1/2021 enligt avsnitt 1.5 i bilagan till reglementet om internationell järnvägstransport av farligt gods (RID) som ingår i bihang C till konventionen om internationell järnvägstrafik (COTIF) 2020-2021
Statsrådets förordning om det multilaterala avtalet M334 enligt kapitel 1.5 punkt 1.5.1 i bilaga A till överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR) 2020-2021
Statsrådets förordning om det multilaterala avtalet M333 enligt kapitel 1.5 punkt 1.5.1 i bilaga A till överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR) 2020-2021
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av ändringar i Wienöverenskommelsen om besiktning samt sättande i kraft av överenskommelsen 2020-2021
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av överenskommelsen med Japan om social trygghet 2020-2021
Republikens presidents framställning 7/2020-2021 2020-2021
Republikens presidents framställning 6/2020-2021 2020-2021
Republikens presidents framställning 5/2020-2021 2020-2021
Republikens presidents framställning 4/2020-2021 2020-2021
Republikens presidents framställning 3/2020-2021 2020-2021
Misstroendeyrkande 1/2020-2021 2020-2021
Finans- och näringsutskottets betänkande 12/2020-2021 2020-2021
Redogörelse 2/2020-2021 2020-2021
Lagtingets beslut 66/2021 2020-2021
Lagtingets beslut 65/2021 2020-2021
Lagtingets beslut 64/2021 2020-2021
Lagtingets beslut 63/2021 2020-2021
Lagtingets beslut 62/2021 2020-2021
Lagtingets beslut 61/2021 2020-2021
Lagtingets beslut 60/2021 2020-2021
Lagtingets beslut 59/2021 2020-2021
Lagtingets beslut 58/2021 2020-2021
Lagtingets beslut 57/2021 2020-2021
Lagtingets beslut 56/2021 2020-2021
Lagtingets beslut 55/2021 2020-2021
Lagtingets beslut 54/2021 2020-2021
Lagtingets beslut 53/2021 2020-2021
Lagtingets beslut 52/2021 2020-2021
Lagtingets beslut 51/2021 2020-2021
Lagtingets beslut 50/2021 2020-2021
Lagtingets beslut 49/2021 2020-2021
Lagtingets beslut 48/2021 2020-2021
Lagtingets beslut 47/2021 2020-2021
Lagtingets beslut 46/2021 2020-2021
Lagtingets beslut 45/2021 2020-2021
Lagtingets beslut 44/2021 2020-2021
Lagtingets beslut 43/2021 2020-2021
Lagtingets beslut 42/2021 2020-2021
Lagtingets beslut 41/2021 2020-2021
Lagtingets beslut 39/2021 2020-2021
Lagtingets beslut 40/2021 2020-2021
Lagtingets beslut 38/2021 2020-2021
Lagtingets beslut 37/2021 2020-2021
Lagtingets beslut 36/2021 2020-2021
Lagtingets beslut 35/2021 2020-2021
Lagtingets beslut 34/2021 2020-2021
Lagtingets beslut 33/2021 2020-2021
Lagtingets beslut 32/2021 2020-2021
Lagtingets beslut 31/2021 2020-2021
Lagtingets beslut 30/2021 2020-2021
Lagtingets beslut 29/2021 2020-2021
Lagtingets beslut 28/2021 2020-2021
Lagtingets beslut 27/2021 2020-2021
Lagtingets beslut 26/2021 2020-2021
Lagtingets beslut 25/2021 2020-2021
Lagtingets beslut 24/2021 2020-2021
Lagtingets beslut 23/2021 2020-2021
Lagtingets beslut 22/2021 2020-2021
Lagtingets beslut 21/2021 2020-2021
Lagtingets beslut 20/2021 2020-2021
Lagtingets beslut 19/2021 2020-2021
Lagtingets beslut 18/2021 2020-2021
Lagtingets beslut 17/2021 2020-2021
Lagtingets beslut 16/2021 2020-2021
Lagtingets beslut 15/2021 2020-2021
Lagtingets beslut 71/2021 2020-2021
Lag- och kulturutskottets betänkande 8/2020-2021 2020-2021
Lag- och kulturutskottets betänkande 9/2020-2021 2020-2021
Landskapsregeringens svar S 2 2020-2021-s Landskapsregeringens svar S 2 2020-2021-s 2020-2021
Lagtingets beslut 70/2021 2020-2021
Lagtingets beslut 69/2021 2020-2021
Lagtingets beslut 68/2021 2020-2021
Lagtingets beslut 67/2021 2020-2021
Skriftlig fråga 4/2020-2021 2020-2021
Lagförslag 19/2020-2021 (parallelltext) 2020-2021
Lagförslag 19/2020-2021 2020-2021
Åtgärdsmotion 6/2020-2021 2020-2021
Skriftlig fråga 3/2020-2021 2020-2021
Finans- och näringsutskottets betänkande 11/2020-2021 2020-2021
Ltl Lars Häggbloms och ltl Jörgen Strands reservation över finans- och näringsutskottets betänkande Ltl Lars Häggbloms och ltl Jörgen Strands reservation över finans- och näringsutskottets betänkande 2020-2021
Ltl Nina Fellmans reservation över finans- och näringsutskottets betänkande 10/2020-2021 Ltl Nina Fellmans reservation över finans- och näringsutskottets betänkande 10/2020-2021 2020-2021
Finans- och näringsutskottets betänkande 10/2020-2021 2020-2021
Spörsmål 2/2020-2021 2020-2021
Självstyrelsepolitiska nämndens utlåtande över hälso- och sjukvårdens vårdgaranti Självstyrelsepolitiska nämndens utlåtande över hälso- och sjukvårdens vårdgaranti 2020-2021
Finans- och näringsutskottets betänkande 9/2020-2021 2020-2021
Social- och miljöutskottets betänkande 8/2020-2021 2019-2020
Social- och miljöutskottets betänkande 7/2020-2021 2020-2021
Lagförslag 18/2020-2021 2020-2021
Budgetförslag 3a/2020-2021 2020-2021
Budgetmotion 80/2020-2021 Färdigställande av Eckerö post- och tullhus 2020-2021
Social- och miljöutskottets betänkande 6/2020-2021 2020-2021
Självstyrelsepolitiska nämndens utlåtande över ändring av tobakslagen Självstyrelsepolitiska nämndens utlåtande över ändring av tobakslagen 2020-2021
Lagförslag 17/2020-2021 2020-2021
Landskapsregeringens svar RP 2/2020-2021 2020-2021
Landskapsregeringens svar RP 1/2020-2021 2020-2021
Ltl Simon Påvals m.fl. reservation "Artrika vägar" 2020-2021
Social- och miljöutskottets betänkande 5/2020-2021 2019-2020
Åtgärdsmotion 5/2020-2021 2020-2021
Landskapsrevisorernas berättelse 2/2020-2021 2020-2021