Självstyrelselagen från 1920

Ålands första självstyrelselag har i Finlands författningssamling beteckningen 124/1920 och lagen om dess verkställighet har nummer 125/1920. Den så kallade Garantilagen innehåller särskilda stadganden rörande Ålands befolkning och ingår i Finlands författningssamling med beteckningen 189/1922Förarbeten till 1920-års lag har skannats in och kan läsas här. Till inskanningen har huvudsakligen en maskinskriven avskrift av handlingarna använts som i den åländska bibliotekskatalogen går under namnet Förarbeten till 1920-års och 1951-års självstyrelselag för Åland, del 1-5.

 

Förarbeten till senare ändringar av den första självstyrelselagen lagen kan läsas via denna länk. Förarbetena har delats upp i landstingshandlingar och riksdagshandlingar. Ändringar i lagen har gjorts 1922, 1926, 1939 och 1946. För inskanningen av landstingshandlingarna har tidigare nämnda avskrift använts. Riksdagshandlingarna har huvudsakligen skannats in från Riksdagen (år) Handlingar, utgiven av Finlands riksdag.