Reglemente för Jubileumsfonden

Antaget av kanslikommissionen den 22 september 2023.

Detta reglemente reglerar förvaltningen av kapitalmedlen i Ålands självstyrelses 75-års jubileumsfond, vilken förvaltas av Ålands lagting.

Reglementet kan läsas här: Reviderat reglemente för jubileumsfondens kapitalförvaltning