Självstyrelsegården

Frågan om en byggnad för självstyrelsemyndigheterna hade varit aktuell ända sedan 1920-talet när planerna för självstyrelsegården fastställdes år 1965. Året därpå utlystes en nordisk arkitekttävling om Ålands administrativa och kulturella centrum. Första pris gick till arkitekt Helmer Stenros från Helsingfors för Projekt -77 som förutom Självstyrelsegården omfattade Ålands museum och en hotell- och restaurangbyggnad som kom att heta hotell Arkipelag. Projektet finansierades med s.k. extra ordinarie anslag från statens budget.

Självstyrelsegården invigdes år 1978. Huset är ca 17.000 m3 och består av två olika delar. Lagtingshuset inrymmer lagtingets plenisal, utskottsrum, lagtingets kansli och bibliotek samt sammanträdesrum. Plenisalen var ursprungligen planerad också för kongresser men, i och med uppförandet av Alandia kongress fredas plenisalen för lagtingets behov.

I landskapsregeringens del av självstyrelsegården inryms landskapsregeringens plenisal och ett stort antal rum för landskapsregeringens tjänstemän.