Tidigare talmän och vice talmän i Ålands lagting

Talmän

 • Sundblom Julius, chefredaktör, Mariehamn 1922-1945
 • Holmberg Johannes, bonde, Geta 1945
 • Johansson Hugo, fil.mag., Finström 1946-1954
 • Eriksson Thorvald, vicehäradshövding, Mariehamn 1955-1971
 • Häggblom Alarik, rektor, Mariehamn 1971-1972
 • Woivalin Folke, bonde, Finström 1972-1978
 • Dahlman Nils, borgmästare, Mariehamn 1978-1979
 • Jansson Olof, lärare, Kökar 1979-1983, 1987-1994
 • Carlsson Sune, vicehäradshövding, Finström 1983-1987
 • Jansson Roger, dipl.ekon., Mariehamn 1994-1995
 • Erlandsson Ragnar, skoldirektör, Finström 1995-1999, 2000-2001
 • Sune Eriksson, överkommissarie, Lemland 1999-2000
 • Eriksson Viveka, dagverksamhetschef, Finström 2002-2004
 • Sundback Barbro, psykolog, Mariehamn 2005-2007
 • Jansson Gunnar, vicehäradshövding, Mariehamn 2007 (en månad)
 • Nordlund Roger, merkonom, Mariehamn 2007-2011
 • Lundberg Britt, ped.mag., Mariehamn 2011-2015
 • Ehn Johan, utbildningssamordnare, Mariehamn 2015-2017
 • Lindholm Gun-Mari, sjuksköterska, Lemland 2017-2019
 • Häggblom Bert, jur. kand., Mariehamn 2020-2023

Förste vicetalmän

 • Eriksson Johannes, bonde, Finström 1922-1937
 • Strandfält Viktor, folkskollärare, Föglö 1938
 • Holmberg Johannes, bonde, Geta 1939-1945
 • Brenning Tor, vicehäradshövding, Mariehamn 1945-1951
 • Mattsson Herman, lägenhetsägare, Sund 1952-1954
 • Häggblom Evald, folkskollärare, Brändö 1955-1966
 • Persson Eliel, bonde, Saltvik 1967-1971
 • Woivalin Folke, bonde, Finström 1971-1972
 • Dahlman Nils, borgmästare, Mariehamn 1972-1978
 • Fagerholm Karl-Gunnar, fil.lic., Saltvik 1978-1991
 • Nordman Gunnevi, lärare, Sund 1991-1995
 • Eriksson Sune, överkommissarie, Lemland 1995-1999
 • Erlandsson Ragnar, skoldirektör, Finström 2000
 • Eriksson Viveka, dagverksamhetschef, Finström 2000-2001
 • Jansson Christer, vicehäradshövding, Jomala 2001-2003
 • Sundback Barbro, psykolog, Mariehamn 2004
 • Eriksson Viveka, dagverksamhetschef, Finström 2005-2007
 • Carlson Gun, hälsovårdare, Hammarland 2007 (en månad)
 • Gunnar Jansson, vicehäradshövding, Mariehamn 2007-2011
 • Eriksson Viveka, dagverksamhetschef, Finström 2011-2015
 • Thörnroos Veronica, hälsovårdare, Lappo 2015-2019
 • Sjögren Katrin, sjukskötare, Mariehamn 2020-2023

Andre vicetalmän

 • Karlsson August, bonde, Sund 1922-1925
 • Bomansson Oscar, arkitekt, Saltvik 1926-1928
 • Hagmark Hugo, possessionat, Saltvik 1929-1931
 • Mattsson Herman, lägenhetsägare, Sund 1932-1934, 1938-1945
 • Strandfält Viktor, folkskollärare, Föglö 1935-1937
 • Jansson Gunnar, stadsläkare, Mariehamn 1946-1948
 • Carlson Carl J, bonde, Finström 1949-1954
 • Mattsson Lennart, nämndeman, Geta 1955-1957, 1967
 • Persson Eliel, bonde, Saltvik 1958-1967
 • Nordas Valter, f.d. länsman, Föglö 1967-1971
 • Jansson Olof, lärare, Kökar 1971-1975
 • Häggblom Gunnar, överkonstapel, Saltvik 1975
 • Arvidsson Viktor, Mariehamn 1976-1978
 • Lindfors Jan-Erik, vicehäradshövding, Mariehamn 1979-1982, 1983-1991
 • Jansson Roger, dipl.ekon., Mariehamn 1982-1983, 1991-1994
 • Salmén Olof, direktör, Saltvik 1994-1995, 2001-2003
 • Söderholm Ray, direktör, Hammarland 1995-1999
 • Häggblom Bert, jur.kand., Saltvik 1999-2001
 • Lindeman Harriet, hälsovårdare, Mariehamn 2003-2004
 • Ehn Johan, alarmmästare, Mariehamn 2005-2007
 • Lindholm Gun-Mari, sjuksköterska,Lemland 2007-2011
 • Jansson Roger, dipl.ekon., Mariehamn 2011-2015
 • Eriksson Viveka, dagcenterföreståndare, Mariehamn 2015-2019
 • Nordlund, Roger, merkonom, Mariehamn 2020-2023