Lagtingets kansli, kontaktuppgifter

Lagtingets postadress är PB 69, 22101 MARIEHAMN.

Fakturor mailas i PDF-format till faktura@regeringen.ax, alternativt postas till Ålands lagting, PB 2050, 22111 MARIEHAMN.

FO-nummer 0145076-7. Skattegränsnummer 5520-2.

Vid lagtinget finns ett kansli med nio medarbetare som bistår lagtinget. Lagtingets kansli inryms i lagtingshuset, en trappa upp.

Carina Strand

 Vikarierande lagtingsdirektör
 +358 18 25 331
 +358 457 361 3923

Sekreterare i plenum, lag- och kulturutskottet, talmanskonferensen, kanslikommissionen och (delvis) självstyrelsepolitiska nämnden.

Julia Lindholm

 Vikarierande biträdande lagtingsdirektör
 +358 18 25 472
 +358 457 350 0661

Sekreterare i social- och miljöutskottet och i självstyrelsepolitiska nämnden (EU-ärenden),

Sten Eriksson

 Utskottssekreterare
 +358 18 25 474
 +358 457 344 5640

Sekreterare i finans- och näringsutskottet, Ålands delegation i den parlamentariska Östersjökonferensen och Ålands delegation i Nordiska rådet.

Jessica Laaksonen

 Kanslisekreterare
 +358 18 25 332
 +358 400 802 448

Marina Eriksson

 Lagtingsassistent
 +358 18 25 334
 +358 400 828 248

Sekreterare för lagtingets veteranförening r.f.

Marina Wikstrand-Andersson

 Protokollsekreterare
 +358 18 25 333
 +358 457 382 8645

Victoria Lindblom

 Byråsekreterare
 +358 18 25 353
 +358 40 701 6234

Hans-Erik Ramström

 Bibliotekarie
 +358 18 25 354