Självstyrelselagen från 1991

Självstyrelselagen för Åland 1991 betecknas i Finlands författningssamling 1144/1991 och i Ålands författningssamling 1991/71. Förarbetena till lagen har indelats i Landstingshandlingar, Riksdagshandlingar och Övrigt. Förarbetena till senare ändringar har indelats på samma sätt förutom att Landstingshandlingar har blivit Lagtingshandlingar. Självstyrelselagen trädde i kraft 1 januari 1993 och landstinget bytte då också namn till lagtinget.