Tidigare lagtingshandlingar

Lagtingshandlingar före år 1999-2000 lagting producerades enbart i pappersform. De flesta av dessa har nu skannats in för åren 1979-1999 för att göra dem mer tillgänliga för allmänheten. Inskanningen har gjorts från kopior av originalhandlingarna. Originalhandlingarna förvaras i landskapsarkivet. Lagtingshandlingarna är ordnade efter årtal, klicka på respektive årtal för att komma åt handlingarna. 

Förkortningar som används:

 • FR - landskapsstyrelsens framställning
 • RP - Republikens presidents framställning
 • M - motion
 • LM - lagmotion
 • HM - hemställningsmotion
 • FM - finansmotion
 • FU - finansutskottet
 • FUR - finansutskottets redogörelse
 • FNU - finans- och näringsutskottet
 • KU - kulturutskottet
 • LEU - lag- och ekonomiutskottet
 • LU - lagutskottet
 • NU - näringsutskottet
 • RB - revisionsberättelse
 • S - spörsmål
 • SJPN - självstyrelsepolitiska nämndens yttrande
 • SMU - social- och miljöutskottet
 • STU - stora utskottet
 • LS svar - landskapsstyrelsens svar
 • Lsb - landskapsstyrelsens berättelse
 • Medd - landskapsstyrelsens meddelande
 • TMK - talmanskonferensens framställning

1998-99, 1997-98, 1996-97, 1995-96, 1994-95, 1993-94, 1992-93, 1991-92, 1990-91, 1989-90, 1988-891987-88, 1986-87, 1985-86, 1984-85, 1983-84, 1982-83, 1981-82, 1980-81, 1979-80