Tidigare lagtingshandlingar

Lagtingshandlingar före 1999-2000 års lagting producerades enbart i pappersform. De flesta av dessa har nu skannats in för åren 1934-1999 för att göra dem mer tillgänliga för allmänheten. Inskanningen har gjorts från kopior av originalhandlingarna, eller direkt från originalen. Originalhandlingarna förvaras i landskapsarkivet. Lagtingshandlingarna är ordnade efter årtal, klicka på respektive årtal för att komma åt handlingarna. 

Tidigare lagtingshandlingar kan sökas i fritext, klicka här.

Förarbeten till självstyrelselagen hittas under självstyrelsen.

Förkortningar som används:

 • EF - enkel fråga
 • EU - ekonomiutskottet
 • FR - landskapsstyrelsens framställning
 • RP - Republikens presidents framställning
 • M - motion
 • LM - lagmotion
 • HM - hemställningsmotion
 • FM - finansmotion
 • FU - finansutskottet
 • FUR - finansutskottets redogörelse
 • FNU - finans- och näringsutskottet
 • KU - kulturutskottet
 • LEU - lag- och ekonomiutskottet
 • LU - lagutskottet
 • NU - näringsutskottet
 • RB - revisionsberättelse
 • S - spörsmål
 • SJPN - självstyrelsepolitiska nämndens yttrande
 • SMU - social- och miljöutskottet
 • STU - stora utskottet
 • LS svar - landskapsstyrelsens svar
 • Lsb - landskapsstyrelsens berättelse
 • Medd - landskapsstyrelsens meddelande
 • TMK - talmanskonferensens framställning
 • RS - landskapsnämndens redogörelse
 • u.l. - urtima landsting