Artiklar om konstitutionen, demilitariseringen och neutraliseringen

Här nedan finns två artiklar som berör Ålands demilitarisering och neutralisering samt Ålands konstitution. Artikelförfattarna är direktören för Ålands fredsinstitut Sia Spiliopoulou Åkermark och Sören Silverström, lagberedare vid Ålands landskapsregering. Artiklarna har publicerats i JFT, Tidskrift utgiven av juridiska föreningen i Finland, häfte 5-6 2022. Artiklarna publiceras med tillstånd av JFT och författarna.