Sök stipendium

Ansökan bör innehålla följande uppgifter:

 1. Namn
 2. Adress och andra kontaktuppgifter (helst e-post)
 3. Hemort
 4. Eventuell anknytning till Åland
 5. Födelseår
 6. Akademisk grad
 7. CV
 8. Sammanfattning av ändamålet med den forskning för vilken stipendiet söks
 9. Universitetets/högskolans namn
 10. Är den sökande doktorand
 11. Ämne
 12. Ansökt belopp (vid behov specificerat enligt ändamål)
 13. Handledarens namn
 14. Referenspersoner med kontaktuppgifter
 15. Titel på avhandlingen (arbetsnamn)
 16. När inleddes forskningsarbetet
 17. Planerad tidpunkt för färdigställandet
 18. Hur presenteras resultatet av forskningen
 19. Sker forskningen på heltid
 20. Förteckning över annan finansiering eller inkomster från tjänst
 21. Beskrivning av arbetet (maximalt 4 sidor)

En ifyllbar ansökningsblankett kan du ladda ner här