Stipendier

Lagtinget inrättade den 9 juni 1997 en fond till minne av självstyrelsens 75-årsjubileum.

Syfte

Jubileumsfondens syfte är att stöda utbildning och forskning på postgradual nivå genom att årligen utdela individuella stipendier för studier eller vetenskaplig forskning på postgradual nivå till mottagare som är hemmahörande i landskapet eller vars studier eller forskning är av särskilt intresse för landskapet.

Ansökningsförfarande

Ålands lagtings kanslikommission meddelar årligen genom annons i de lokala tidningarna, på lagtingets hemsida och genom publicering i databasen https://forskning.fi/sv/ när ansökningar om stipendium ska vara inlämnade till lagtingets kansli.

Utdelningsceremoni

En högtidlig utdelningsceremoni ordnas traditionsenligt varje år den 9 juni i samband med lagtingets firande av självstyrelsedagen.

Aktuella stipendier listas bland våra nyheter

För mer information kontakta lagtingsdirektör Susanne Eriksson, tel: 018 25331.