Ledamöter per partigrupp

Liberalerna på Åland r.f.

Åländsk Center r.f.

Obunden Samling

Moderat Samling på Åland r.f.

Ålands Socialdemokrater

Hållbart Initiativ

Pro Åland

Grön vänster