Ledamöter per partigrupp

Liberalerna på Åland r.f.

Åländsk Center r.f.

Obunden Samling

Ålands Socialdemokrater

Moderat Samling på Åland r.f.

Hållbart Initiativ