Lagtingets arbetstider under mandatperioden

Mandatperiod

Lagtinget väljs för en fyraårig mandatperiod. Det nuvarande lagtinget är valt för perioden 3 november 2023 – 31 oktober 2027. 

Arbetsår

Lagtingets arbetsår börjar i regel i början av november och avslutas i slutet av oktober om inte lagtinget beslutar något annat.

Arbetsåret indelas i olika pleniperioder som tidigare kallades sessioner. Som namnet säger sammanträder lagtinget i plenum under pleniperioderna. Utskotten sammanträder dock alltid vid behov även då det inte är plenum. Pleniperioderna kan variera i längd beroende på antalet ärenden.

Ett arbetsår delas vanligen in i följande pleniperioder med ungefärliga tider:

  • 1 november t.o.m. 20 januari (tidigare kallad höstsession)
  • 1 mars t.o.m. 30 april (tidigare kallad vårsession)
  • 2-3 veckor i månadsskiftet maj/juni
  • 2-3 veckor i början av september (tidigare kallad avslutningssession).