Lagtingsbyggnaden

Lagtingets veteranförening r.f.

Syftet med lagtingets veteranförening är:

  • att bevara kamratskapen mellan lagtingsledamöterna även efter det att de lämnat lagtinget
  • att tillvarata före detta lagtingsledamöters gemensamma intressen
  • att fördjupa medlemmarnas kunskaper om Ålands historia och status

Varje ledamot som har innehaft lagtingsmandat under sammanlagt minst fyra år kan bli medlem i föreningen.

Kontaktuppgifter

 Ordförande: Ritva Sarin Grufberg

Sekreterare: Marina Eriksson, lagtingsassistent

Adress

Ålands lagting, PB 69, AX-22101 Mariehamn
Telefon: +358 18 25334