Föredras

  • Endast en kandidatlista har lämnats in till lagtingets kansli inom föreskriven tid och i behörig ordning. Listan tar som ordinarie medlemmar upp lagtingsledamöterna Roger Höglund, Mika Nordberg och Annette Bergbo och som ersättare vicetalman Ingrid Zetterman och lagtingsledamöterna Gyrid Högman och Nina Fellman.
    Enligt 90 § i arbetsordningen tillåts diskussion endast om kandidaternas valbarhet och valets laglighet i övrigt. Diskussion?


  • Ingen diskussion. Eftersom endast en kandidatlista lämnats in verkställs enligt 100 § i arbetsordningen ingen särskild valförrättning. Lagtingsledamöterna på listan förklaras därför valda för återstoden av innevarande valperiod. Antecknas.