Föredras

  • Endast en kandidatlista har lämnats in till lagtingets kansli inom föreskriven tid och i behörig ordning. Listan tar som ordinarie medlem i självstyrelsepolitiska nämnden upp lagtingsledamöterna Jan Salmén, Gyrid Högman, Tage Silander och Camilla Gunell och som ersättare lagtingsledamöterna Jesper Josefsson, Wille Valve, Annette Bergbo och Nina Fellman.
    Enligt 90 § i arbetsordningen tillåts diskussion endast om kandidaternas valbarhet och valets laglighet i övrigt. Diskussion?


  • Ingen diskussion. Eftersom endast en kandidatlista lämnats in verkställs enligt 100 § i arbetsordningen ingen särskild valförrättning. Lagtingsledamöterna på listan förklaras därför valda för återstoden av innevarande valperiod. Antecknas.