Föredras

 • Endast en kandidatlista har lämnats in till lagtingets kansli inom föreskriven tid och enligt arbetsordningens 100 § verkställs det därför inte någon särskild valförrättning utan de kandidater som upptas på listan förklaras valda.
  Listan upptar följande namn:

  Ordinarie medlemmar :
  1. Ltl Mikael Lindholm
  2. Ltl Sandra Listherby
  3. Ltl Jörgen Pettersson
  4. Ltl Peter Lindbäck
  5. Ltl Johan Lindström
  6. Ltl Wille Valve
  7. Ltl Jessy Eckerman

  Ersättare:
  8. Ltl Katrin Sjögren
  9. Ltl Marcus Måtar
  10. Ltl Mika Nordberg
  11. Ltl Mogens Linden
  12. Ltl Alfons Röblom

  Antecknas.