Föredras

 • Endast en kandidatlista har lämnats in till lagtingets kansli inom föreskriven tid och enligt arbetsordningens 100 § verkställs det därför inte någon särskild valförrättning utan de kandidater som upptas på listan förklaras valda.
  Listan upptar följande namn:

  Ordinarie medlemmar:
  1. Ltl John Holmberg
  2. Ltl Nina Fellman
  3. Ltl Jesper Josefsson
  4. Ltl Matilda Björklund
  5. Ltl Anders Ekström
  6. Ltl Andreas Kanborg
  7. Ltl Tom Forsbom

  Ersättare:
  8. Ltl Sandra Listherby
  9. Ltl Irene Mattsson
  10. Ltl Mika Nordberg
  11. Ltl Jessy Eckerman
  12. Ltl Alfons Röblom

  Antecknas.