Föredras

 • Endast en kandidatlista har lämnats in till lagtingets kansli inom föreskriven tid och enligt arbetsordningens 100 § verkställs det därför inte någon särskild valförrättning utan de kandidater som upptas på listan förklaras valda.
  Listan upptar följande namn:

  Ordinarie medlemmar:
  1. Ltl Stellan Egeland
  2. Ltl Benny Pettersson
  3. Ltl Robert Mansén
  4. Ltl Jörgen Gustafsson
  5. Ltl Katrin Sjögren
  6. Ltl Anders Holmberg
  7. Ltl Mogens Linden

  Ersättare:
  8. Ltl Simon Påvals
  9. Ltl Marcus Måtar
  10. Ltl Mika Nordberg
  11. Ltl Camilla Gunell
  12. Ltl Alfons Röblom

  Antecknas.