Föredras

 • Endast en kandidatlista har lämnats in till lagtingets kansli inom föreskriven tid och enligt arbetsordningens 100 § verkställs det därför inte någon särskild valförrättning utan de kandidater som upptas på listan förklaras valda.
  Listan upptar följande namn:

  Ordinarie medlemmar:
  1. Ltl Simon Påvals
  2. Ltl Jörgen Pettersson
  3. Ltl Marcus Måtar

  Ersättare:
  8. Ltl Sandra Listherby
  9. Ltl Jesper Josefsson

  Antecknas.