Föredras

 • Talmannen meddelar att lagtinget enligt 13 § i arbetsordningen i början av valperioden ska besluta om det antal ledamöter och ersättare som ska väljas till självstyrelsepolitiska nämnden. Presidiet har beslutat att för mandatperioden 2023-2027 föreslå sex ledamöter, förutom talmännen, samt fem ersättare. Kan förslaget omfattas av lagtinget? Förslaget är omfattat.

  Endast en kandidatlista har lämnats in till lagtingets kansli inom föreskriven tid och enligt arbetsordningens 100 § verkställs det därför inte någon särskild valförrättning utan de kandidater som upptas på listan förklaras valda.
  Listan upptar följande namn:

  Ordinarie medlemmar:
  1. Ltl Jörgen Pettersson
  2. Ltl Simon Påvals
  3. Ltl Stellan Egeland
  4. Ltl Mika Nordberg
  5. Ltl Nina Fellman
  6. Ltl Alfons Röblom

  Ersättare:
  8. Ltl Jesper Josefsson
  9. Ltl Peter Lindbäck
  10. Ltl Andreas Kanborg
  11. Ltl Wille Valve
  12. Ltl Camilla Gunell

  Antecknas.