Föredras

 • Enligt 2 § i landskapslagen om Ålands representation i Nordiska rådet utser lagtinget två av lagtingets ledamöter till medlemmar av Nordiska rådet samt två ledamöter till ersättare. Valet ska förrättas inom sju dagar från lagtingets öppnande.

  Endast en kandidatlista har lämnats in till kansliet inom föreskriven tid och i behörig ordning och enligt arbetsordningens 100 § verkställs det därför inte någon särskild valförrättning utan de kandidater som upptas på listan förklaras valda.

  Listan upptar följande namn:
  Ordinarie medlemmar: Lagtingsledamöterna Sandra Listherby och Wille Valve.
  Ersättare: Lagtingsledamöterna Mikael Lindholm och Nina Fellman.

  Antecknas.