För kännedom

  • Utdrag ur protokollet

    3        Höjd landskapsandel för socialvården

    De båda ärendena upptas till behandling vid plenum 09.11.2015.

    4        Förslag till budget för landskapet Åland 2016

    Ärendet upptas till behandling vid ett senare plenum som meddelas efter det att talmanskonferensen sammanträtt. Talmannen påminner om att eventuella budgetmotioner enligt arbetsordningen 32 § ska lämnas in senast klockan 12.00 den elfte dagen efter att budgeten antecknats för kännedom, alltså senast fredagen 13.11.2015 klockan 12.00.