För kännedom

 • Utdrag ur protokollet

  PLENUM den 8 december 2003 kl. 13.00.

  TALMANNEN:

  Plenum börjar. Upprop.

  Samtliga lagtingsledamöter närvarande.

   

   

  Föredras för bordläggning ärende nr 1:

   

  Lagutskottets betänkande nr 3/2003-2004 angående godkännande av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och republiken Kroatien, å andra sidan, samt förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen.(RP 5/2003-2004).

   

  Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum onsdagen den 10.12. Godkänt.

   

   

  Föredras för bordläggning ärende nr 2:

   

  Lagutskottets betänkande nr 4/2003-2004 angående godkännande av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, å andra sidan, samt förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen. (RP 6/2003-2004).

   

  Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum onsdagen den 10.12. Godkänt.

   

   

  Föredras för bordläggning ärende nr 3:

   

  Lagutskottets betänkande nr 5/2003-2004 angående godkännande av avtalet om upprättandet av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och republiken Chile, å andra sidan, samt förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen. (RP 7/2003-2004).

   

  Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum onsdagen den 10.12. Godkänt.

   

   

   

  Fyllnadsval av 1 ordinarie landskapsrevisor för finansåret 2003

   

  Valet förrättas med anledning av att revisorn Tuula Mattsson av lagtinget den 3 december befriats från sitt uppdrag. Lagtinget har samtidigt beslutat att fyllnadsval skall förrättas med kandiatlistor. Inom föreskriven tid och i behörig ordning har inlämants endast en kandidatlista. Listan upptar som kandidat landshövdingens sekreterare Birgitta Gustavsson, Lemland.

   

  Enligt 51 § AO tillåts vid val diskussion endast om kandidaternas valbarhet och valets laglighet i övrigt. Diskussion. Ingen diskussion.

   

  Eftersom endast en kandidatlista inlämnats verkställs enligt 68 § AO ingen särskild valförrättning. Birgitta Gustavsson förklaras därför vald till landskapsrevisor för återstoden av den mandatperiod som avser finansåret 2003.

  Antecknas.

   

   

  Föredras ärende nr 5:

   

  Fyllnadsval av 1 ersättare i finansutskottet

   

  Inom föreskriven tid och i behörig ordning har inlämnats endast en kandidatlista. Listan upptar som ersättare ltl Runar Karlsson.

   

  Enligt 51 § AO tillåts vid val diskussion endast om kandidaternas valbarhet och valets laglighet i övrigt. Diskussion. Ingen diskussion.  Eftersom endast en kandidatlista inlämnats verkställs enligt 68 AO ingen särskild valförrättning. Ltl Runar Karlsson förklaras därför vald till ersättare i finansutskottet för återstoden av innevarande valperiod.

  Antecknas.

   

   

  Föredras ärende nr 6:

   

  Fyllnadsval av 1 ersättare i kulturutskottet

   

  Inom föreskriven tid och i behörig ordning har inlämnats endast en kandidatlista. Listan upptar som ersättare ltl Veronica Thörnroos.

   

  Enligt 51 § AO tillåts vid val diskussion endast om kandidaternas valbarhet och valets laglighet i övrigt. Diskussion. Ingen diskussion.  Eftersom endast en kandidatlista inlämnats verkställs enligt 68 AO ingen särskild valförrättning.  Ltl Veronica Thörnroos förklaras därför vald till ersättare i kulturutskottet för återstoden av innevarande valperiod.

  Antecknas.

   

   

  Föredras ärende nr 7:

   

  Fyllnadsval av 1 ersättare i social- och miljöutskottet

   

  Inom föreskriven tid och i behörig ordning har inlämnats endast en kandidatlista. Listan upptar som ersättare ltl Gun Carlson. 

   

  Enligt 51 § AO tillåts vid val diskussion endast om kandidaternas valbarhet och valets laglighet i övrigt. Diskussion. Ingen diskussion.  Eftersom endast en kandidatlista inlämnats verkställs enligt 68 AO ingen särskild valförrättning. Ltl Gun Carlson förklaras därför vald till ersättare i social- och miljöutskottet för återstoden av innevarande valperiod.

  Antecknas.

   

   

  Föredras ärende nr 8:

   

  Fyllnadsval av 1 ersättare i stora utskottet

   

  Inom föreskriven tid och i behörig ordning har inlämnats endast en kandidatlista. Listan upptar som ersättare ltl Gun Carlson.

   

  Enligt 51 § AO tillåts vid val diskussion endast om kandidaternas valbarhet och valets laglighet i övrigt. Diskussion. Ingen diskussion.  Eftersom endast en kandidatlista inlämnats verkställs enligt 68 AO ingen särskild valförrättning. Ltl Gun Carlson förklaras därför vald till ersättare i stora utskottet för återstoden av innevarande valperiod.

  Antecknas.

   

   

  Antecknas för kännedom att till lagtinget överlämnats

   

  Landskapsstyrelsens meddelande angående Europeiska unionens utvidgning och Åland. (M 1/2003-2004).

   

  Ärendet upptas till behandling måndagen den 15.12.

   

   

  Ltl Barbro Sundbacks enkla fråga angående VAT-nummer för åländska företag. (EF 1/2003-2004).

   

  Svar på frågan skall avges inom tio dagar efter det landskapsstyrelsen mottagit frågan. Kan frågan inte besvaras skall landskapsstyrelsen meddela lagtinget om detta och om orsaken till svar inte ges.

   

  Lagtingets nästa plenum hålls onsdagen den 10 december  kl. 13.00. Plenum är avslutat.

  (Plenum avslutades kl.13.11.)