För kännedom

 • Utdrag ur protokollet

  Ärendena upptas till behandling 16.12.2015.

  3        Ändringar i skattelagstiftningen 2016

  Ärendena upptas till behandling 16.12.2015.

  4        Höjd landskapsandel för socialvården

  Ärendena upptas till behandling 16.12.2015.

  5        Förlängning av bostadssparpremiesystemet

  Ärendena upptas till behandling 16.12.2015.

  6        Energieffektivitet

  Ärendena upptas till behandling 21.12.2015.

  7        Förslag till budget för landskapet Åland 2016

  Ärendena upptas till behandling 16.12.2015.

  8        Redogörelse enligt 26 § lagtingsordning för Åland om ministrarnas bindningar

  Ärendet upptas till behandling vid plenum den 11 januari 2016.