För kännedom

 • Utdrag ur protokollet

  Ärendet upptas till behandling vid plenum den 20 april 2016.

  4        Förslag till första tilläggsbudget för år 2016

  Ärendet upptas till behandling vid plenum måndagen den 25 april 2016. Talmannen vill påminna om att motionstiden utlöper fredagen den 22 april 2016 klockan 12.00.

  5        Landskapsregeringens program för integrationsfrämjande 2016-2019

  Ärendet upptas till behandling vid plenum den 20 april 2016.