Föredras

 • Utdrag ur protokollet

  Inom föreskriven tid och i behörig ordning har inlämnats endast en kandidatlista. Listan upptar som medlem i lagutskottet lagtingsledamoten Jan Salmén. Enligt 51 § arbetsordningen tillåts vid val diskussion endast om kandidaternas valbarhet och valets laglighet i övrigt. Diskussion. Ingen diskussion.

  Eftersom endast en kandidatlista inlämnats verkställs enligt 68 § arbetsordningen ingen särskild valförrättning.  Ltl förklaras därför vald till medlem i lagutskottet för återstoden av innevarande valperiod.

  Antecknas.

   

  2      Fyllnadsval av en medlem i kulturutskottet för återstoden av mandatperioden 2007-2011 (V 10/2008-2009)

  Inom föreskriven tid och i behörig ordning har inlämnats endast en kandidatlista. Listan upptar som medlem i kulturutskottet lagtingsledamoten Runar Karlsson. Enligt 51 § arbetsordningen tillåts vid val diskussion endast om kandidaternas valbarhet och valets laglighet i övrigt. Diskussion. Ingen diskussion.

  Eftersom endast en kandidatlista inlämnats verkställs enligt 68 § arbetsordningen ingen särskild valförrättning.  Ltl Runar Karlsson förklaras därför vald till medlem i kulturutskottet för återstoden av innevarande valperiod.

  Antecknas.

   

  3      Fyllnadsval av en medlem i stora utskottet för återstoden av mandatperioden 2007-2011 (V 11/2008-2009)

  Inom föreskriven tid och i behörig ordning har inlämnats endast en kandidatlista. Listan upptar som medlem stora utskottet lagtingsledamot Runar Karlsson. Enligt 51 § arbetsordningen tillåts vid val diskussion endast om kandidaternas valbarhet och valets laglighet i övrigt. Diskussion. Ingen diskussion.

  Eftersom endast en kandidatlista inlämnats verkställs enligt 68 § arbetsordningen ingen särskild valförrättning.  Ltl Runar Karlsson förklaras därför vald medlem i stora utskottet för återstoden av innevarande valperiod.

  Antecknas.

   

  4      Fyllnadsval av en ersättare i näringsutskottet för återstoden av mandatperioden 2007-2011 (V 12/2008-2009)

  Inom föreskriven tid och i behörig ordning har inlämnats endast en kandidatlista. Listan upptar som ersättare i näringsutskottet lagtingsledamot Jan Salmén. Enligt 51 § arbetsordningen tillåts vid val diskussion endast om kandidaternas valbarhet och valets laglighet i övrigt. Diskussion. Ingen diskussion.

  Eftersom endast en kandidatlista inlämnats verkställs enligt 68 § arbetsordningen ingen särskild valförrättning.  Ltl Jan Salmén förklaras därför vald till ersättare i näringsutskottet för återstoden av innevarande valperiod.

  Antecknas.

   

  5      Fyllnadsval av en ersättare i stora utskottet för återstoden av mandatperioden 2007-2011 (V 13/2008-2009)

  Inom föreskriven tid och i behörig ordning har inlämnats endast en kandidatlista. Listan upptar som ersättare i stora utskottet lagtingsledamot Jan Salmén. Enligt 51 § arbetsordningen tillåts vid val diskussion endast om kandidaternas valbarhet och valets laglighet i övrigt. Diskussion. Ingen diskussion.

  Eftersom endast en kandidatlista inlämnats verkställs enligt 68 § arbetsordningen ingen särskild valförrättning. Ltl Jan Salmén förklaras därför vald till ersättare i stora utskottet för återstoden av innevarande valperiod.

  Antecknas.

   

  6      Fyllnadsval av en ersättare i Nordiska rådet för återstoden av arbetsåret 2008-2009 (V 14/2008-2009)

  Inom föreskriven tid och i behörig ordning har inlämnats endast en kandidatlista. Listan upptar som ersättare i Nordiska rådet lagtingsledamot Runar Karlsson. Enligt 51 § arbetsordningen tillåts vid val diskussion endast om kandidaternas valbarhet och valets laglighet i övrigt. Diskussion. Ingen diskussion.

  Eftersom endast en kandidatlista inlämnats verkställs enligt 68 § arbetsordningen ingen särskild valförrättning. Ltl Runar Karlsson förklaras därför vald till ersättare i Nordiska rådet för återstoden av innevarande arbetsår.

  Antecknas.