Föredras

  • Utdrag ur protokollet

    Inom föreskriven tid och i behörig ordning har inlämnats endast en kandidatlista. Listan upptar som medlem i Självstyrelsepolitiska nämnden lagtingsledamoten Anders Eriksson. Enligt 51 § arbetsordningen tillåts vid val diskussion endast om kandidaternas valbarhet och valets laglighet i övrigt. Diskussion. Ingen diskussion.

     Eftersom endast en kandidatlista inlämnats verkställs enligt 68 § arbetsordningen ingen särskild valförrättning.  Ltl Anders Eriksson förklaras därför vald till medlem i Självstyrelsepolitiska nämnden för återstoden av innevarande valperiod.

    Antecknas.