Föredras

  • Utdrag ur protokollet

    Endast en kandidatlista har lämnats in till lagtingets kansli inom föreskriven tid och i behörig ordning. Listan tar som ordinarie ledamot i justeringsutskottet upp lagtingsledamoten Carita Nylund.

    Enligt 86 § AO tillåts diskussion endast om kandidaternas valbarhet och valets laglighet i övrigt. Diskussion? Ingen diskussion.

    Eftersom endast en kandidatlista lämnats in verkställs enligt 96 § arbetsordningen ingen särskild valförrättning. Lagtingsledamoten Carita Nylund förklaras därför vald till ordinarie ledamot i justeringsutskottet för återstoden av innevarande valperiod. Antecknas.

    Talmannen meddelar att eftersom lagtingsledamoten Carita Nylund varit ersättare i justeringsutskottet kommer fyllnadsval av en ny ersättare att förrättas vid plenum 20.03.2013. Kandidatlistor ska vara inlämnade senast tisdag 19.3.2013 klockan 15.00.  Antecknas.