Föredras

  • Utdrag ur protokollet

    Även här har endast en kandidatlista lämnats in inom föreskriven tid och i behörig ordning varför inget val förrättas. Begärs ordet gällande kandidaternas valbarhet och valets laglighet i övrigt? Ingen begär ordet.

    Lagtingsledamot Mikael Staffas förklaras därför vald till ordinarie medlem i

    Nordiska rådet för återstoden av lagtingsåret 2015-2016. Antecknas.