Föredras

  • Utdrag ur protokollet

    Endast en kandidatlista har lämnats in till kansliet och listan upptar som ordinarie medlem lagtingsledamoten Annette Holmberg-Jansson och som ersättare lagtingsledamoten Gun-Mari Lindholm.

    Diskussion tillåts endast om kandidaternas valbarhet och valets laglighet i övrigt.

    Diskussion? Ingen diskussion.

    Eftersom endast en kandidatlista lämnats in verkställs ingen valförrättning. Lagtingsledamoten Annette Holmberg-Jansson förklaras därför vald till ordinarie medlem och lagtingsledamoten Gun-Mari Lindholm till ersättare i finans- och näringsutskottet för återstoden av innevarande valperiod. Antecknas.