Föredras

  • Utdrag ur protokollet

    Liksom i föregående val har endast en kandidatlista lämnats in varför lagtingsledamöterna Mika Nordberg, Viveka Eriksson och Sara Kemetter konstateras valda till ersättande medlemmar i självstyrelsepolitiska nämnden för återstoden av mandatperioden. Antecknas.