För kännedom

Jäv i fråga om golfbana EF 14/2009-2010

  • Utdrag ur protokollet

    Svaret föredras vid tidpunkt som anges senare.