För kännedom

 • Utdrag ur protokollet

  PLENUM den 28 november 2007 kl. 13.30.  

  TALMANNEN:

  Plenum börjar. Upprop.

  Närvarande vid detta plenum antecknas de ledamöter som var närvarande vid lagtingets föregående plenum.

   

   

  Föredras för enda behandling ärende nr 1:

   

  Talmanskonferensens framställning angående ltl Camilla Gunells anhållan om temporär befrielse från uppdraget som lagtingsledamot. (TMK 1/2007-2008).

   

  Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen.

   

  Talmannen påminner om bestämmelsen i lagtingsordningens 50 §', enligt vilken lagtingsledamot i ärende som rör denne personligen får delta i överläggningen men inte i fattande av beslut.

   

  Diskussion. Ingen diskussion.

   

  Detaljbehandlingen vidtar. Talmannen föreslår att talmanskonferensens framställning i dess helhet föreläggs för godkännande. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.

   

  Framställningen föreläggs för godkännande. Begärs ordet? Framställningen är godkänd.

   

  Lagtinget har därmed med omedelbar verkan befriat ltl Camilla Gunell från hennes uppdrag som ledamot av Ålands lagting för återstoden av arbetsåret 2007-2008.

   

  Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.

   

   

   

   

  Talmanskonferensens framställning om talman Gunnar Janssons skrivelse angående avgång från talmansuppdraget. (TMK 2/2007-2008).

   

  Ärendet upptas till behandling vid lagtingets nästa plenum.

   

  Lagtingets nästa plenum är i dag kl. 13.50. Plenum är avslutat.

  (Plenum avslutades kl.38).