För kännedom

  • Enligt arbetsordningens 105 § ska talmannens meddelande till lagtinget om vem som föreslås bli lantråd föredras för lagtinget. Med stöd av nämnda bestämmelse föreslår jag att lagtinget väljer lagtingsledamoten Katrin Sjögren till lantråd.

    Enligt samma bestämmelse i arbetsordningen ska ärendet bordläggas till ett senare plenum som hålls tidigast följande dag. Föreslås att talmannens förslag bordläggs till plenum måndagen den 11 december 2023. Kan bordläggningen omfattas? Omfattat. Förslaget är således bordlagt till plenum den 11 december 2023.