Åtgärdsmotion 1/2011-2012

Lagtingsår: 2011-2012
Typ av dokument: Åtgärdsmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

ÅTGÄRDSMOTION nr 1/2011-2012

Lagtingsledamot

Datum

 

Danne Sundman

2011-11-03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Införande av centraleuropeisk tid

 

Landskapet ingår idag i den gruppen av regioner och länder som har östeuropeisk tid (EET). Det skulle av flera orsaker falla sig mycket naturligare att ha centraleuropeisk tid (CET) på Åland. För näringslivet skulle det förenkla kontakter västerut om Åland hade samma tideräkning. För finansmarknaden skulle detta innebära att man hade samma tid som övriga europeiska börser. Huvuddelen av turistströmmen till Åland kommer från Sverige och detta innebär ett ständigt bekymmer med tidsskillnad. Ålänningar ser till allra största delen på svensk TV vilket innebär att programmen börjar en timme senare på Åland än i Sverige vilket innebär att man får en timme senare kvällsvanor på Åland till följd av detta. Rent geografiskt torde det inte vara något problem att byta till centraleuropeisk tid eftersom det finns områden öster om Åland som har denna tideräkning.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår jag

 

att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att hos riksmyndigheterna anhålla om att Åland skulle räknas till det område som har centraleuropeisk tid.

 

 

Mariehamn den 3 november 2011

 

 

Danne Sundman