Åtgärdsmotion 1/2015-2016

Tillhör ärendet: Dånöbron
Lagtingsår: 2015-2016
Typ av dokument: Åtgärdsmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

ÅTGÄRDSMOTION nr 1/2015-2016

Lagtingsledamot

Datum

 

Veronica Thörnroos m.fl.

2016-04-04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Dånöbron

 

 

Åland med tusende öar och skär är en infrastrukturell utmaning särskilt när det gäller underhåll, renovering och nybyggnation av broar. Av den orsaken har huvudansvaret för broar fallit på landskapet. Den spetskompetens som krävs för att på bästa sätt förvalta de ekonomiska satsningar som gjorts i infrastruktur finns därmed samlad på ett ställe, infrastrukturavdelningen. Landskapsregeringen har således ansvar för underhåll och renovering av ett femtiotal broar på hela Åland med ett undantag, Dånöbron i Geta.

Det är orimligt att begära att Geta kommun ska ansvara för underhåll och renovering av Dånöbron.  Kommunen saknar både teknisk kompetens och ekonomiska muskler. Ur ett rättviseperspektiv kan man dessutom fråga sig varför Getaborna med sin kommunalskatt ska betala renovering av en bro som på övriga Åland skulle finanseras över landskapsbudgeten.

 

 

 

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

 

att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att påta sig det tekniska och ekonomiska ansvaret för Dånöbron.

 

 

Mariehamn den 4 april 2016

 

 

Veronica Thörnroos

 

 

Britt Lundberg

 

Harry Jansson

 

 

Runar Karlsson

 

 

Mikael Lindholm

Jörgen Pettersson

 

 

Roger Nordlund

 

 

Bert Häggblom

Lars Häggblom

 

 

Fredrik Fredlund

 

 

 

 

Axel Jonsson

 

 

Brage Eklund