Åtgärdsmotion 1/2016-2017

Lagtingsår: 2016-2017
Typ av dokument: Åtgärdsmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

ÅTGÄRDSMOTION nr 1/2016-2017

Lagtingsledamot

Datum

 

Mikael Lindholm m.fl

2017-01-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Vårdös status som skärgårdskommun

 

 

Landskapsregeringen meddelade i samband med fastställandet av avgifter i skärgårdstrafiken att Vårdö inte ska räknas som skärgårdskommun i detta fall och att ett färjpass på 5 minuter ska jämföras med fast förbindelse. Detta är ett anmärkningsvärt ställningstagande som får stora konsekvenser för vårdöbor och –företagare. Förutom att möjligheterna till bokning mellan ändhamnarna försvinner infinner sig frågor kring vad som kommer att gälla i frågor som t ex jordbruksstöd, stöd till skärgårdsbutiker, deltagande i skärgårdsnämnden m.m. Om man inte räknas som skärgårdskommun i det ena fallet är det rimligt att anta att statusen förändras även i andra fall där skärgården har avvikande regler. Vi anser att beslutet fattats på synnerligen lös grund och bör omprövas snarast.

 

 

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

 

att landskapsregeringen i skyndsam ordning fattar beslut om att Vårdö fortfarande är en skärgårdskommun och därmed fortsättningsvis har samma status som de övriga skärgårdskommunerna i alla ärenden där det finns avvikande regler för skärgården och dess innevånare.

 

 

 

 

 

Mariehamn den 16 januari 2017

 

 

Mikael Lindholm

 

 

Harry Jansson

 

 

Runar Karlsson

 

 

Britt Lundberg

 

 

Roger Nordlund

Jörgen Pettersson

 

 

Veronica Thörnroos