Åtgärdsmotion 1/2017-2018

Tillhör ärendet: Medborgarinstitutet
Lagtingsår: 2017-2018
Typ av dokument: Åtgärdsmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

ÅTGÄRDSMOTION nr 1/2017-2018

Lagtingsledamot

Datum

 

Vtm Veronica Thörnroos m.fl.

2018-01-08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Medborgarinstitutet - en möjlighet till glädje och livslångt lärande

 

 

Motivering

Medborgarinstitutet, eller Medis som det kallas i folkmun, har varit och är en viktig del i ålänningarnas liv. Glädje, samhörighet och kunskapssökande är gemensamma faktorer oberoende om det är språk, vävning eller matlagning som står på agendan. Kursutbudet är brett, avgiften måttlig och tillgängligheten hög. Men då landskapsregeringen i stor brådska drev igenom det nya landskapsandelssystemet och minskade på överföringarna till kommunerna glömdes Medis helt bort. Kontentan av dessa åtgärder är att Medis inkomster, i form av landskapsandelar, minskar med 2/3 och många ålänningar är nu oroliga för att kursutbudet kommer att minska i motsvarande grad.

 

 

 

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

 

att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att omgående vidta åtgärder för att trygga Medis fortsatta verksamhet i enlighet med gällande kurskatalog. 

 

 

 

 

Mariehamn den 8 januari 2018

 

 

Veronica Thörnroos

 

 

Harry Jansson

 

 

Jörgen Pettersson

 

 

Mikael Lindholm

 

 

Britt Lundberg

Roger Nordlund