Åtgärdsmotion 1/2021-2022

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Åtgärdsmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

ÅTGÄRDSMOTION nr   1/2021-2022

Lagtingsledamot

Datum

 

Mika Nordberg m.fl

2021-12-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Firandet av högtider i barnomsorg och skola

 

 

Motivering

Luciafirande, besök i kyrkan och sång med barn har så långe grundskolan & barnomsorgen funnits varit regelbundna inslag i verksamheten.  Under hösten 2021 har vi i media kunnat följa hur skola efter skola avstår från julbesök i kyrkan, med motiveringen att det är för resurskrävande att ordna alternativ. Att förbjuda julbesök i kyrkan ligger enligt vår mening långt ifrån lagstiftarens ursprungliga vilja. Det är också häpnadsväckande att lämpligheten i att fira lucia inom grundskola och barnomsorg aktualiserats.

     I media har vi också kunnat ta del av hur en församlingsmusiker portats från daghem i en åländsk kommun. Församlingsmusikern har under många år besökt åländska daghem, men har nu meddelats från officiellt att han är välkommen bara under förutsättning att han inte medtar sin ”Nallepräst” och att ordet ”Gud” inte ingår i meloditexten.

     Barnomsorgs- och skolpersonal ska inte behöva oroa sig för att de befinner i en ”gråzon” och vi ska inte ha lagar som i praktiken förbjuder samverkan mellan barnomsorg och tredje sektor.

 

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

 

att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att till lagtinget inkomma med ett förslag till ändring av landskapslagen om barnomsorg och grundskola så att ovanstående verksamheter uttryckligen är tillåtna och välkomna.

 

 

 

Mariehamn den 13 december 2021

 

 

Mika Nordberg

 

 

Tage Silander

 

 

Jörgen Strand

 

 

Wille Valve