Åtgärdsmotion 1/2022-2023

Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Åtgärdsmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

ÅTGÄRDSMOTION nr  1/2022-2023

Lagtingsledamot

Datum

 

Alfons Röblom m.fl.

2022-11-29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

 


Ändra titeln på Ålands lantråd

 

 

Motivering

Sedan första självstyrelselagen antogs den 6 maj 1920 har ordförande för den exekutiva makten på Åland – först landskapsnämnden, sedan landskapsstyrelsen och nu landskapsregeringen – haft titeln lantråd.

 

Under självstyrelsens första hundra år har förutsättningarna och formen för självstyrelsens exekutiv ändrats betydligt. En stor förändring skedde 1988 då dåvarande landskapsstyrelsen för första gången utsågs parlamentariskt, med lantrådet som regeringschef. Åland fick då samma system som sina nordiska parlamentariska grannar.

 

År 2004 bytte Ålands landskapsstyrelse namn till Ålands landskapsregering, och därefter har tituleringen av medlem i landskapsregeringen ändrats till minister. Dessa förändringar till trots har lantrådets titel förblivit oförändrad.

 

I en alltmer sammanvävd värld, där blixtsnabb kommunikation och diplomati spelar en stor roll, är det viktigt – både praktiskt och principiellt – att minimera risken för missförstånd och tvetydigheter.

 

Ålands lantråd kommunicerar idag löpande med politiker och företrädare för näringsliv och organisationer utanför Åland. Lantrådet representerar återkommande Åland i nordiska och internationella massmedier. Det har vi sett exempel på under hanteringen av covid-19-pandemin, och i diskussionerna om Natomedlemskap för Finland och Sverige som följde av Rysslands anfallskrig i Ukraina.

Det är i sådana sammanhang viktigt att det direkt framgår vilken roll och funktion lantrådet har för Åland, d.v.s. regeringschef och högsta företrädare för exekutiven.

 

Titeln på regeringscheferna i olika autonomier varierar i vår omvärld. Exempel på titlar är premiärminister, förste/a minister och chefsminister.

 

Våra grannar i Sverige har ingen naturlig relation till begreppet lantråd. I Finland är lantråd även en hederstitel som utdelas av Finlands president till personer som gjort betydelsefulla insatser inom det kommunala organisationsväsendet.

 

Titeln lantråd nämns en gång i självstyrelselagen, 60 b §. Därför kunde en lösning vara att titeln Ålands lantråd kvarstår, men med tillägget premiärminister eller förste/a minister.

 

Talmanskonferensen har tillsatt en parlamentarisk arbetsgrupp för att se över lagtingsordningen och arbetsordningen. Det är ett bra tillfälle att samtidigt utreda förutsättningarna för en förändring av titeln Ålands lantråd till Ålands premiärminister eller Ålands förste/a minister. Ett alternativ kunde också vara att titeln Ålands lantråd kvarstår, men får tillägget premiärminister eller förste/a minister.

 

 

 

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi

 

att talmanskonferensen ger den parlamentariska arbetsgrupp som ser över lagtingsordningen och arbetsordningen i tilläggsuppdrag att utreda förutsättningarna för en förändring av titeln Ålands lantråd till Ålands premiärminister eller Ålands förste/a minister, alternativ att titeln Ålands lantråd kvarstår men får tillägget premiärminister eller förste/a minister.

 

 

 

 

Mariehamn den 29 november 2022

 

 

 

 

Alfons Röblom

 

 

 

 

Simon Holmström