Åtgärdsmotion 1/2023-2024

Lagtingsår: 2023-2024
Typ av dokument: Åtgärdsmotion

Ladda ner Word-dokument

 cBeskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

ÅTGÄRDSMOTION nr  1/2023-2024

Lagtingsledamot

Datum

 

Andreas Kanborg

2024-03-04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Underlätta handeln mellan Åland och Sverige

 

 

Motivering

Med anledning av det upphörda gränstullsamarbetet har handelsflödet mellan Åland och Sverige försämrats, och än har vi inte sett den fulla effekten av detta då de byråkratiska systemen och rutinerna ännu inte finns på plats i sin helhet. Från Obunden Samlings håll är vi mycket oroade över dessa nya handelshinder och vill därmed se omedelbara krafttag från regeringen för att underlätta situationen. Regeringen Sjögren måste i brådskande ordning intensifiera arbetet med att undanröja dessa handelshinder, men även eventuella framtida hinder, för att garantera ett så smidigt varuflöde som möjligt mellan Åland och Sverige.

 

 

 

 

 

Med anledning av det ovanstående föreslår jag/vi

                                                               

att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att som en första insats verkar för inrättande av tullkontrollplatser för handelsvaror i Grisslehamn och Norrtälje.

 

 

 

Mariehamn den 4 mars 2024

 

 

Andreas Kanborg

 

 

Marcus Måtar

 

 

Stellan Egeland

 

 

Johan Lindström

 

 

Christian Wikström