Åtgärdsmotion 10/2014-2015

Lagtingsår: 2014-2015
Typ av dokument: Åtgärdsmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

ÅTGÄRDSMOTION nr 10/2014-2015

Lagtingsledamot

Datum

 

Axel Jonsson m.fl.

2015-04-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Stöd för samernas rättigheter

 

 

Finlands riksdag valde nyligen att inte ratificera konventionen om ursprungsfolks rättigheter ILO 169. Således tvingas samerna fortsättningsvis leva utan beskydd av den internationella konvention som garanterar deras rätt att själva välja i vilken grad de vill behålla sin kulturella och politiska identitet och skydda sig mot icke frivillig assimilering.

Riksdagens beslut att inte ratificera konventionen blottar därför inte bara oviljan att ge samerna sin rättmätiga status utan visar även Finlands bristande förmåga att respektera mänskliga kollektiva rättigheter såsom folkens rätt till självbestämmande, språk och kultur. Ett missförhållande vi på Åland på många sätt känner igen och solidariskt borde markera att vi inte tolererar.

 

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

 

att lagtinget i enlighet med självstyrelselagen 22 § uppmanar Finlands riksdag att ratificera konventionen om ursprungsfolk och stamfolk, ILO 169.

 

Mariehamn den 9 april 2015

 

 

Axel Jonsson

Brage Eklund

Anders Eriksson