Åtgärdsmotion 10/2018-2019

Tillhör ärendet: Ändring av vägtrafiklagen
Lagtingsår: 2018-2019
Typ av dokument: Åtgärdsmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

ÅTGÄRDSMOTION nr 10/2018-2019

Lagtingsledamot

Datum

 

Stephan Toivonen

2019-09-06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ändring av vägtrafiklagen

 

 

I gällande vägtrafiklag § 14 stadgas bland annat att ”Vägrenen skall användaas vid färd med cykel eller moped med låg effekt när cykelbana saknas och vid färd med moped.”

Detta tolkas av polismyndigheten som att man måste använda cykelväg vid färd med cykel om sådan finnes.

Då lagen skrevs 1983 fanns få cykelvägar, medan cykelnätet nu växer varje år.

Cykelvägar är inte som namnet indikerar en väg för cyklar utan en väg för cyklar, moped med låg effekt och fotgängare med eller utan barnvagnar och hundar.

Detta innebär att det är tveksamt om en cykelväg verkligen är den lämpligaste vägen för någon som exempelvis tränar cykling eller cykling för triathlon i hastigheter över 30 km per timme. På annat håll är det tillåtet att träningscykla på körbanan, men på Åland är det, som en följd av ovanstående lagstiftning, staffbart.

 

 

 

 

 

Med anledning av det ovanstående föreslår jag

 

att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att förnya vägtrafiklagen för att möjliggöra cykling på landsväg även om cykelbana finns.

 

 

 

Mariehamn den 6 september 2019

 

 

Stephan Toivonen