Åtgärdsmotion 11/2013-2014

Lagtingsår: 2013-2014
Typ av dokument: Åtgärdsmotion

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

ÅTGÄRDSMOTION nr 11/2013-2014

Lagtingsledamot

Datum

 

Brage Eklund m.fl.

2014-03-17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Alla har rätt till ett eget hem – Paf-bidrag för omsorgsbostäder

 

 

Landskapsregeringen har ur 2014-års Paf-medel delat ut drygt 2 miljoner euro i bidrag, knappt 400 000 euro i projektbidrag och nästan 850 000 euro i lån till föreningslivet. Bland bidragsmottagarna finns även ett antal kommuner. Mariehamns stad får ett projektbidrag på 25 000 euro för att göra en energikartläggning och Lumparland får 125 000 euro för renovering samt om- och tillbyggnad av kommunens äldreboende.

Kommunförbundet Ålands omsorgsförbund (ÅOF) hade även sökt projektbidrag för byggande av omsorgsbostäder i Godby. Men ansökan avslogs med hänvisning till att ÅOF istället erbjöds räntestödslån – en finansieringsform som med dagens låga marknadsränta inte utgör en självklar förmån.ur 2014-års Paf-medel a inte är en självklar förmån.inte ses som ett självklart alternativ till banklnsbostäder i Godby.tadsprog

Som känt råder det akut brist på boendeplatser för förståndshandikappade i landskapet. Över 20 personer har inte tillgång till ett eget hem, vilket de enligt lag har rätt till.

Lagtinget uppmärksammar problemet i budgeten för 2014 genom att vilja ”öka individens självbestämmande samt stärka förutsättningarna för ett självständigt boende, där bl a ett långsiktigt bostadsprogram tas fram för personer med utvecklingsstörning”.

Intentionen är god, men några medel för ändamålet anslås inte i budgeten. Genom att bevilja ÅOF projektbidrag för byggande av omsorgsbostäder i Godby kan landskapsregeringen visa att man menar allvar med den politiska intentionen att stöda förståndshandikappades rätt till ett eget hem.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

 

att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att i brådskande ordning bevilja Ålands omsorgsförbund projektbidrag ur Paf-medlen för byggande av omsorgsbostäder i Godby.

 

 

Mariehamn den 17 mars 2014

 

 

Brage Eklund

 

 

Anders Eriksson

 

 

Axel Jonsson